movium.slu.se

Den 27 maj är det boksläpp för ”Urkunder och husgudar” och föreläsning av professor emeritus Marc Treib från Berkeley på Loftet, SLU Ultuna.

Nyhet

Välkommen till boksläpp av ”Urkunder och husgudar”!

Publicerad 19 maj 2015

I boken berättar sju profiler inom landskapsarkitektur personligt om sina yrkeskarriärer och vilka källor till kunskap som inspirerat dem. Hela boktiteln är ”Urkunder och husgudar – pionjärernas litteratur och andra källor till landskapsarkitektur” och i samband med släppet ges även en gästföreläsning av professor emeritus Marc Treib från Berkeley i Kalifornien. 

 

I mitten av 1900-talet växte en ny profession av landskapsarkitekter fram. Den kunskap de hade om stadens och landskapets sammanhang och funktioner var efterfrågad under välfärdssamhällets framväxt i de nordiska länderna.

 

Berättelserna ger en bild av tanketraditioner och ämnesutveckling – från trädgårdskonst och sofistikerad design för bättre bemedlade till progressiv modernism med sociala välfärdsmål.

 

Frågeställningarna är mer än aktuella idag i sin strävan efter hållbar stadsutveckling och i synen på landskapet som den naturliga arenan. Antologin bygger på ett nordiskt symposium med föredrag och paneldiskussioner som hölls i Uppsala 2012. Boken går givetvis att köpa i Moviums nätbokhandel.

 

Marc Treibs föreläsning kommer bland annat att fokusera på den gränsöverskridande konstnären och landskapsarkitekten Isamu Noguchi som genomförde några av de mest intressanta projekten inom 1970- och 1980-talens landskapsarkitektur.

 

Bokreleasen hålls den 27 maj på Loftet, SLU Ultuna. Marc Treibs föreläsning börjar kl 13.15, boksläppet kl 14.30 med efterföljande mingelfika. På plats är även bokens redaktörer Per Hedfors och Caroline Dahl.

 

Välkomna!

 

Program, boksläpp den 27 maj

Sidor