movium.slu.se

Foto: Titti Olsson.

Nyhet

Vägledningsarbetet har startat!

Publicerad 4 mars 2014

Nu har arbetet med regeringsuppdraget att ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljö i förskola och skola startat. Fredagen den 28 februari kallade Movium och Boverket till ett gemensamt möte i Stockholm för att ringa in uppgiften: Vad ska en vägledning innehålla? Vilka är målgrupperna? Hur ska vägledningen spridas? Under dagen pågick intensiva och fruktsamma diskussioner mellan närmare 30 inbjudna nyckelpersoner som alla är verksamma inom skola, kommunal förvaltning eller stadsplanering. Det är inte ofta en sådan kompetens är samlad för att diskutera skolgårdar. Frågorna blev också grundligt belysta ur olika perspektiv.

 

Mötet var den första i en rad kommande fokusmöten under projektåret 2014, då Boverket på uppdrag av regeringen och i samverkan med Movium ska ta fram en vägledning för barns och ungas utemiljöer. Fokus ligger på förskole- och skolgårdar. Vägledningen ska omfatta planering, utformning, förvaltning och skötsel.

Titti Olsson 

Sidor