movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

Nyhet
Webbinarium

Vad är poängen med utomhuspedagogik?

Publicerad 28 september 2021

Som bekant är 2021 av Naturvårdsverket utsett till Friluftslivets år med det lekfulla temat ”Luften är fri!”. Målet är att tio procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare år. En mängd aktiviteter, seminarier och utbildningar har genomförts av en rad friluftsinriktade organisationer, mer att läsa finns här.


Inom ramen för Friluftslivets år kommer Utenavet att hålla ett halvdags webbinarium. De medverkande organisationerna presenterar sig och sitt perspektiv på frågan "Vad är poängen med utomhuspedagogik?" Förinspelade korta filmer varvas med gruppdiskussioner och frågestunder modererat av Anders Arnell vid SLU Centrum för naturvägledning.

Anmälan till webbinariet >>


Tankesmedjan Movium är en av sju organisationer som ingår i Utenavet, ett nätverk som vill främja utomhuspedagogik. Jönköping University, Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Linköpings universitet, Spetsa AB/Unitalent och SLU Centrum för naturvägledning är övriga parter. Utenavet har under flera år arrangerat den uppskattade och välbesökta konferensen ”Ute är inne” som vänder sig till utomhuspedagoger, friluftsstrateger, forskare, naturskolefolk och landskapsarkitekter.

LENA JUNGMARK

Sidor