movium.slu.se

Nyhet

Vad händer på Movium 2013?

Publicerad 10 januari 2013

Hej Anders Rasmusson, chef på Movium. Vad fokuserar Movium på under nästa år?

 

Först och främst fortsätter vi vår strävan att bidra till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i centrum.

 

Några av de ämnen vi kommer att lyfta under året är urbana ekosystemtjänster, utemiljöns betydelse för folkhälsan, olika trygghetsaspekter och modeller för medborgardialog. Inom regeringsuppgiften Barn och unga kommer vi arbeta för att öka betydelsen av barn och unga som stadsutvecklingsfråga.

 

Vad är nytt på Movium under 2013?

 

Vi har ett par nya intressanta bokprojekt på gång som jag hoppas att vi kan realisera under året. Inom kort kommer Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad att finnas till försäljning i vår digitala bokhandel. Boken är ett Movium Partnerskapsprojekt tillsammans med Lunds kommun och är en samling av de senaste tio-femton årens forskning om vilken nytta vegetation och vatten verkligen gör i städer. Boken innehåller även en tillämpningsdel där Lund använt det insamlade materialet i ett antal pågående projekt.

 

Under våren kommer vi delvis att göra om Movium Magasin för att ännu bättre kunna förmedla forskningsrön, intressanta projekt, analyser och reflektioner om frågor som rör livet i staden. I samband med detta arbete kommer vi också att byta namn på tidskriften.

 

I oktober kommer vi att arrangera en uppdaterad version av vår Livet i staden-konferens. Den här gången blir det en fullspäckad inspirationsdag i Stockholm med besök på intressanta projekt i staden under eftermiddagen och föreläsningar och gemensam middag på kvällen. Vi samarbetar med Boverket och Trafikverket som arrangerar konferensen Den goda staden, och har lagt Livet i staden-dagen innan deras konferens, för att göra det enkelt att gå på båda arrangemangen.

 

Så håll utkik!

 

Vad kommer vi att känna igen på Movium under 2013?

 

Vår faktabladserie, Movium Fakta, har nu blivit etablerad. De första numren 2013 kommer att handla om dagvatten och om granar som stadsträd.

 

Movium Rådgivning fortsätter så klart och under året kommer vi att göra en översyn av både våra rådgivare och av rådgivningstjänstens nyhetsbrev Movium Direkt.

 

Som vanligt har Movium Utbildning ett digert program med över 25 utbildningstillfällen under året. Missa till exempel inte rådgivardagen om jordar och växtbäddar, Publika parker och trädgårdar-konferensen eller studieturen till IGS 2013 i Hamburg.

 

Movium Partnerskap växer och vi blir fler och fler partners. Vi kommer under året att arrangera sju nätverksträffar för våra partners, först ut är nätverket Park-Gata-Torgs träff i Göteborg om utemiljöns material och dess miljöpåverkan.

 

Vad kommer Moviums ledningsråd att prata om under 2013?

 

Moviums ledningsråd kommer att fortsätta den generella diskussionen om hur Movium kan göra mer nytta i samhällsutvecklingen.

 

Det känns viktigt att vi, både vi på Movium och vi alla som jobbar med stadens utemiljö, kan sätta fingret på vilka frågor som är centrala att utveckla, vilken kunskap som behöver kommuniceras och vilka hindren är som står i vägen för en önskvärd utveckling för att kunna utveckla bra och hållbara städer.

Karin Andersson

Sidor