movium.slu.se

Torsten Kellander, i mitten, omgiven av Tyska pedagogikstudenter. Foto: Alex Hanel.

movium.slu.se

Mattelabb i full gång. Foto: Alex Hanel.

movium.slu.se

Tyska padagogikstudenter leker matte. Foto: Torsten Kellander.

Nyhet

Utomhuspedagogik på export

Publicerad 19 september 2012

När Torsten Kellander, utomhuspedagog och samordnare Movium Mattelabb, nyligen hade studiebesök av pedagogikstudenter från Frankfurt pratade han om vikten av att vara utomhus med sina elever. Undervisning i skolans närmiljö är en väg att få barn att spendera mer ute.

 

För barn är skolgården det offentliga rum som de har mest och lättast tillgång till. Speciellt för barn i täta urbana områden är skolgården en av få platser där de fritt kan leka utan att vara bevakade av en vuxen. För många barn är skolgården den plats där de möter staden på sina egna villkor.

 

För Torsten Kellander, utomhuspedagog och samordnare Movium Mattelabb, är detta utgångspunkten när han jobbar för att få skolbarn att vistas mer utomhus, inte bara på raster utan även i undervisningen. Detta och att barn lär bäst genom att leka.

 

Tyskt studiebesök

 

Torsten Kellander hade nyligen studiebesök av pedagogikstudenter från Goehte Universität i Tyska Frankfurt och detta var vad han pratade om. Visst finns utomhusundervisning i Tyskland och visst finns det idéer om lärande genom lek och fysisk aktivitet. Men i det sent urbaniserade Sverige och kanske även tack vare vår allemansrätt har vi fortfarande ett nära förhållande till naturen, även om tendensen även här är att barn är ute mindre och mindre.

 

I tyska skolor begränsas utnyttjande av uterummen av försäkringar och tillstånd från föräldrar och rektorer.

 

– Det försvårar för lärarna att ta med barnen ut, säger Torsten Kellander. Systemet är inte så flexibelt och bygger på hierarkier. Därför tyckte de att det var jättespännande att ta del av Mattelabbets idéer.

 

Just dessa hierarkier menar Torsten Kellander tonas ner vid undervisning utomhus. Såväl hierarkier mellan vuxna och barn som de sociala strukturer som finns mellan barnen i ett klassrum suddas ut. Vid undervisning utomhus som innehåller lek och fysisk aktivitet premieras andra talanger än vid undervisning i sal. Barnen interagerar med varandra för att gemensamt lösa problem. Samarbetet dem emellan och relationen till platsen de befinner sig på står i fokus. På detta vis tränas barn även i att skapa relationer till platser och i förlängningen även till sin stad.

 

Möta barnen

 

För att vända trenden att barn är ute mindre måste vuxna som kan påverka barn möta dem där de är, alltså i skolan, menar Torsten Kellander.

 

– Låt er inte hindra av miljöns begränsningar. Ta vad ni har! är hans budskap.

 

Enligt Torsten Kellander är undervisning på en asfalterad skolgård bättre än att inte vara ute alls.

 

Genom åren har han träffat över 4 000 pedagoger, visat dem hur Mattelabbet används och pratat om vikten av att var ute med eleverna. Både internationell och i Sverige har Torsten Kellander ett brett kontaktnät. När han demonstrerar Mattelabbet visar han med det samtigit hur det ska användas: Han leker med pedagogerna. De får klä på sig gula västar, bära plankor och räkna bollar. Genom detta får de själva en förstahandsupplevelse av hur pedagogiken fungerar och en förståelse för lekens och utevistelsen betydelse. De får plocka fram sitt eget inre barn.

 

För Torsten Kellander är ett barnperspektiv på undervisningen viktigt. Och nyckeln till detta är leken och utemiljön.

 

Läs mer om Movium Mattelabb.

Karin Andersson

Sidor