Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Nyheter och artiklar

Det senaste från SLU Tankesmedjan Movium

Lina Berglund-Snodgrass. Foto.

fredag 15 september 2023

Hej Lina Berglund-Snodgrass!
Välkommen som ny verksamhetsledare hos oss på SLU Tankesmedjan Movium med tillträde den 1 november! Berätta mer om dig själv!
En rad med barn under en stor tom pratbubbla. Illustration.

tisdag 12 september 2023

Nytt barn- och ungaråd
2023 blir startåret för SLU Tankesmedjan Moviums nya barn- och ungaråd. Fem representanter från stat, kommun, privat tjänstesektor, NGO och forskning sa...
Kvartersrutor med olika symboler och pratbubblor. Illustration.

onsdag 6 september 2023

Den raka linjens dominans
Bort med det gamla och in med det nya, var Le Corbusiers vision. Karin Andersson skriver om hur modernismens stadsideal skapade kapital.
Susan Humphries står och håller i en stam i en parkmiljö. Foto.

måndag 4 september 2023

Gräv där du står
Susan Humphries har aldrig gett upp sitt engagemang för att barn ska få växa upp och lära om livet i en grön miljö skapad utifrån deras nyfikenhet och l...
Olika människor sitter runt ett bord med en modell av en stad på. Illustration.

söndag 3 september 2023

En fråga om likvärdighet
Betydelsen av gröna miljöer för välbefinnande och hälsa är väl belagd i vetenskapen. Hur kommer det sig att skolan trots det sällan erbjuder undervisnin...
Schematisk bild av stad, ena halvan grön, andra inte. Illustration.

lördag 2 september 2023

Rätt till urban grönska nu!
Alla har samma rätt till grönska i sin urbana livsmiljö för att gynna hälsa och välbefinnande. Det är hög tid för alla politiker och planerare att agera...

Inga träffar