movium.slu.se

Gemensamma anläggningar kräver underhåll. Foto: Karin Andersson.

Nyhet

Underhållsskulden – hur gör vi med den?

Publicerad 27 mars 2014

Eftersatt underhåll är inom många samhällssektorer förklaringen till de höga upprustningskostnader som krävs idag. Det handlar om belopp som är mycket högre än vad som hade varit fallet om underhållet varit löpande. Detta skapar en form av skuld som man kan kalla för underhållsskuld och som växer för varje år som det löpande underhållet fortsätter att utebli.

 

Nyligen belystes statusen hos kommunernas simhallar, vilka många gånger är i bedrövligt skick till följd av bristande underhåll och är därmed belastade med en mycket stor underhållsskuld.

 

Den underhållsskuld som skapats genom försummat underhåll skjuts över på kommande generationer som i sin tur får försöka rätta till och betala. Detta gäller också underhållet av anläggningar i utemiljön som till exempel försämrar funktionen, ger en negativ miljöpåverkan, minskar anläggningens värde och skapar ökade samhällskostnader.

 

Projekt genom Movium Partnerskap

 

Genom Movium Partnerskap drivs ett projekt som på en basnivå tar upp problematiken med underhållsskulden, där såväl kommuner som kyrkogårdsförvaltningar är intressenter. Inom ramen för projektet diskuterades problemen under ett arrangemang den 24 mars.

 

I fokus stod framför allt frågan om hur underhållsskulden kan synliggöras och hur man kan komma åt problemet. För att det ska vara möjligt måste statusen på underhåll höjas. På så vis kan mer medel avsättas för underhåll.

 

Handlingsplan målet

 

Syftet med arrangemanget var att i olika faser bearbeta frågeställningarna, från probleminventering till konkreta handlingsplaner. Arrangemanget var också en mötesplats för diskussioner och utbyte av erfarenheter som leder fram till hållbara argument och lösningar.

 

Målet var att komma fram till och formulera en handlingsplan med förslag på för hur man kommer vidare för att få underhållsskulden hanterbar och hur man ska förhindra att den uppkommer eller accelererar, så att nästa generation slipper ta över ansvaret. Det som krävs är kloka avvägningar mellan underhåll och reinvestering.

 

Hela arrangemanget dokumenterades och dokumentationen kommer att ingå i projektets slutrapport som presenteras i slutet av juni 2104. 

Ann-Britt Sörensen
Projektansvarig

Sidor