movium.slu.se

Gammalt möter nytt i Umeå. Foto: Anders Magnusson

Nyhet

Umeå nu och 2050

Publicerad 7 oktober 2014

Som kulturhuvudstad 2014 har Umeå flyttat fram sina positioner i Norrland, Sverige och EU. De flesta mätbara effekterna i form av besöksiffror och hotellnätter har ökat med omkring 20 procent och en undersökning pekar på att 70 miljoner EU-medborgare hörde talas om Umeå i en lyckad platsmarknadsföringskampanj.

 

För inte så länge sedan fick Umeå, i de flesta internationella sammanhang, stå ut med att kartan ofta kapades norr om Stockholm i presentationer inför valet av kulturhuvudstad 2014. Efter sin marknadsföringsturné Caught by Umeå, som besökte sju europeiska storstäder, har Umeå i stället placerat sig som ett av de hetaste besöksmålen. Som ett resultat av kampanjen tog Umeå nyligen emot priset som Sveriges främsta platsmarknadsförare, Placebrander of the year 2014.

 

Umeå har gott självförtroende och skiljer sig på många sätt från sina grannstäder i Norrland. Invånarna är unga, 38 år i medelålder, och hela 67 procent av invånarna är inflyttade. Det är också en av Sveriges snabbast växande städer. Jo, du läste rätt. En av Sveriges snabbast växande städer ligger i Norrland. Om trettiosex år, 2050, vill man i Umeå att tvåhundratusen invånare bor i kommunen.

 

En stark gemensam vision och politisk enighet är några av framgångsfaktorerna som lyftes fram i Umeå. Umeå sägs dessutom vara en experimentell stad med stor tävlingslusta. Hur som helst verkar staden vara öppen och jämställd, antalet pappadagar är bland de högsta i Sverige.

 

För att skapa en stad som attraherar tillräckligt många för att kunna dubbleras i storlek investerar Umeå stort och nysatsar i byggnader och utemiljöer. Kulturväven, Umeås nya kulturhus som ritats av Snøhetta, är en imponerande byggnad som tar plats på första parkett vid älven. Ett stenkast bort har Umeås paradpark, Rådhusparken, nyligen invigts och bakom utformningen står ett team dirigerat av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.

 

Från att ha varit en vägkorsning där E4 och E12 möts ska Umeå bli gång- och cykelstaden med en attraktiv stadskärna. Nyligen arrangerades en seminariedag om landskaparkitektur av Movium i samarbete med Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur. Då belönades Umeå och stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm med Årets kommunpris av FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, som ett bevis på att resan har påbörjats och att den uppmärksammas och uppskattas.

 

Anna Flatholm berättade att stadens budget för satsningar på offentliga rum har ökat från 10 mkr till 100 mkr årligen. Pengar som ska stärka Umeås attraktivitet, öka inflyttningen och lyfta stadens invånarantal till en kritisk massa där Umeå av egen kraft skapar möjligheter för alla som inte vill flytta söderut för att hitta jobb och framtid. Vi tror att de kommer att lyckas.

Fredrik Jergmo

Sidor