movium.slu.se

Skärholmens perennpark.

movium.slu.se

Studiebesök i Skärholmens perennpark.

movium.slu.se

Skärholmens perennpark.

movium.slu.se

Landskapsarkitekten bakom Blomsterdalen, Anders Jönssön, i rutig skjorta till höger.

movium.slu.se

I Blomsterdalen samsas lekplatsen och perennerna.

movium.slu.se

Gräs i Blomsterdalen.

Nyhet
Utbildning: Perenner – från vacker komposition till hållbar skötsel

Trendiga planteringar kräver sin skötsel

Publicerad 20 september 2012

Under två intensiva dagar höll Movium kurs i Stockholm på temat perenner. Den 12 och 13 september samlades ett tjugotal kommunförvaltningar, bostadsföretag och konsultföretag för att lyssna till föredrag och åka på studiebesök. Standarden på planteringar i offentliga miljöer avgörs till stor del av det underhåll de får. För att hålla hög kvalitet fordrar de rätt underhåll, vilket i sin tur förutsätter stor kunskap – något som deltagarna i perennkursen fick insikt i.

 

Kursen leddes av perennkännarna Mona Wembling, landskapsarkitekt och författare, och Mona Holmberg, designer på Holmberg & Strindberg Trädgårdskonsulter AB. Studieturerna gick till Skärholmens perennpark samt Blomsterdalen i Liljeholmen, båda nya tillskott bland Stockholms parker.

 

Storskaliga perennplanteringar är kanske mer trendiga idag än någonsin. Om man är intresserad av arkitektur och vet att James Cornes Field Operations ritade populära High Line i New York, vet man med största sannolikhet också vem som står bakom dess planteringar, även om man inte är intresserad av växter: Holländaren Piet Oudulf är en guru i dessa sammanhang.

 

Perennparker är som smycken. Att de kräver kunskap och omsorg för att må bra gör att de bara kan finnas i områden med hög skötselnivå. Detta är en av anledningarna till att bostadsbolag anlägger dem, de visar att hyresvärden bryr sig. De är en investering i utemiljön som tydligt syns och höjer både bostadsbolagets och områdets anseende.

 

Inget liknande

 

Mona Holmberg har i många år tillsammans med sin kollega Ulf Strindberg ritat perennplanteringar åt bostadsbolaget Poseidon i Göteborg. När de började fanns det inget liknande. Sedan dess har de ritat många planteringar och fickparker åt bostadsbolaget. Det största projekt de genomfört är Värdens park i Backa i Göteborg.

 

I Stockholm har Skärholmens perennpark, som är inne på sin andra säsong, blivit mycket omtalad. Perennparken är Piet Oudulfs senaste verk i Sverige gjord för Svenska Bostäder tillsammans med hans parhäst Stefan Mattson. Parken anlades i ett av Stockholms mer utsatta områden och förutom några almar, bänkar, gräsytor och en vattenspegel består den enbart av perenner.

 

Perennparken är en storsatsning. Den kostade tio miljoner att anlägga och skötseln på cirka 30 timmar i veckan under säsongen kostar årligen en halv miljon.

 

Passerar genom

 

Vad gör man då i en paradpark som perennparken? Henning Hilborn på Mikado som är skötselansvarig säger att de allra flesta passerar genom den. Vissa sätter sig på någon av parkens bänkar, några barn leker i vattenspegeln i parkens mitt. Men nästan ingen sätter sig på gräsmattan, det är inte så att man går hit för att ha picknick och dröjer sig kvar i flera timmar.

 

Så vad är den stora vinsten med en påkostad park som denna? Skärholmen är inte ett område med hög status och välbärgade invånare. Här finns stora socioekonomiska problem och Henning Hilborn har träffat flera som inte velat komma och titta på parken för att de helt enkelt inte vågat. Henning Hilborn menar att perennparken signalerar omsorg. Den visar att Svenska Bostäder satsar på sina bostäder och i förlängningen även sina hyresgäster.

 

Och skötseln är en stor del av denna satsning.

 

Skötseln avgör

 

Nivån av skötseln avgör vad som är fint att plantera, menar Mona Wembling. Mona Holmberg håller med. För henne är det lika viktigt vilket underhåll perennerna behöver som hur de ser ut, vilka fysiska förutsättningar de önskar och hur de påverkar varandra. Hon väljer perenner delvis efter den ekonomi och kunskap som förvaltaren har.

 

Mona Holmbergs erfarenheter efter kontakt med skötselpersonal gör att hon helt undviker vissa växter som måste hållas efter för att inte bre ut sig och ta över en hel plantering. Hon är även alltid med när växter ska planteras ut för att på plats kunna lösa eventuella problem och få det som hon vill. Mona Holmberg menar att skötselpersonalens låga status är en bidragande orsak till den låga kunskapsnivån. De som anställer tänker att vem som helst kan rensa ogräs. Konsekvensen blir att många saknar trädgårdsutbildning och att man avsätter alltför lite tid till skötsel.

 

Ökad kunskap

 

Mona Wembling menar ändå att kunskapen om perenner har ökat mycket de senaste åren, både bland designers och skötselpersonal. Mycket på grund av att vi nu har exempel på stora perennplanteringar som vi kan använda som förebilder. Drömparken av Piet Oudulf i Enköping har varit en tongivande föregångare. 

Text och Foto:
Karin Andersson

Sidor