movium.slu.se

Foto: Karin Andersson

Nyhet

trädinventering bidrar till framtida databas

Publicerad 25 april 2012

Det är stor skillnad på träd i våra nordiska städer. Det är även stor skillnad på hur dessa träd värderas och kategoriseras vid inventeringar. Olika parametrar med olika definitioner används vilket försvårar en större överblick över trädens tillstånd.

 

Därför har doktoranden Johan Östberg tillsammans med kollegor på område Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp tagit fram Standard för trädinventeringar i urban miljö, som resultat av ett projekt inom Movium Partnerskap.

 

Syftet är att erbjuda ett gemensamt verktyg som kan underlätta kommunikationen mellan beställare och utförare, möjliggöra jämförelser mellan inventeringar utförda efter manualen på olika platser och på sikt bidra till en uppbyggnad av en internationell träddatabas.

 

Förhoppningen är att Standard för trädinventeringar i urban miljö ska fungera som ett stöd för kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och andra som jobbar med stadsträd.

 

Manualen lanserades före påsk och är fri att hämta på webben för den som fyller i sina personliga uppgifter och anger den mark som ska inventeras. Uppgifterna samlas in för att Johan Östberg och hans kollegor senare ska kunna jämföra de inventeringar som utförts efter manualen för att kunna förbättra den och för att samla information om vilka trädarter som fungerar bra i olika miljöer.

 

Hämta Standard för trädinventeringar i urban miljöwww.inventering.nu.

Karin Andersson

Sidor