movium.slu.se

Kretsloppshuset på Torslunda, Öland. Foto: Torsten Kellander.

Nyhet

Torslunda blir trädgårdspedagogiskt centrum

Publicerad 5 juni 2013

Efter flera års träda återuppstår Torslunda på Öland som trädgårdspedagogiskt centrum. Det är Hushållningsällskapet i Kalmar som övertagit Torlsundaanläggningen, tidigare en av SLU:s trädgårdsförsöksstationer. Torslunda ska bli en experimentplats för odling som pedagogiskt verktyg till nytta och nöje för hela regionen.

 

Jan Owe Nilsson, projektledare för Hushållningssällskapet på Torslunda, har anlitat Torsten Kellander, trädgårdsingenjör och utomhuspedagog på Movium Mattelabb, för att leda arbetet med att utveckla en pedagogisk trädgård med frilandsodlingar, växthus och kretsloppshus. Under 2013 kommer verksamheten att bedrivas i nära samarbete med Torslundaskolans lärare och elever. Årets teman är den nordiska maten och sannolikhetsbegrepp inom matematiken. Man kommer också att vidareutveckla Moviums mattelabb i samarbete med Torsten Kellander.

 

– Det är otroligt skönt att Öland får denna möjlighet att utveckla trädgårdspedagogiken och att på sikt bli en resurs för skolor från södra Sverige. Det handlar inte bara om hur en trädgård kan användas för att levandegöra olika skolämnen. Bland barn och unga är trädgården jätteviktig för att göra hållbar utveckling och inte bara prata om den, menar Torsten Kellander.

 

Läs mer på Torsten Kellanders matteblogg.

Sidor