movium.slu.se

Här tar Tidskriften STADs redaktör Titti Olsson emot medalj för högklassig journalistik inom samhälls- och stadsbyggnadsfrågor. Utdelare är Ola Månsson, ordförande i Stockholms Byggnadsförening. Foto: Annika H Löfvendahl

Nyhet

Titti Olsson får medalj för högklassig journalistik

Publicerad 3 december 2015

Titti Olsson, redaktör för Tidskriften STAD, fick den 2 december medalj av Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Olle Engqvist-priset. Medaljen får hon för ”högklassig journalistik inom samhälls- och stadsplaneringsfrågor”.

 

– Jag känner mig väldigt glad och hedrad! Det är en bekräftelse på att frågorna jag skrivit om under lång tid som vetenskapsjournalist når ut och är viktiga. Det ger kraft att fortsätta berätta om vad som är värdefullt i människors urbana livsmiljöer och kvaliteter i en stadsbyggnad som är hållbar idag och i framtiden, säger Titti.

 

Stockholms Byggnadsförenings stiftelse bildades när byggmästare Olle Engkvist (1889-1969) fyllde 70 år. Målet är att göra det möjligt för publicister att vidareutbilda sig i Sverige eller utomlands och därigenom främja ”spridandet av vederhäftig kunskap och om fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst”.

 

Olle Engkvist hade ett stort socialt engagemang och var ledamot av Bostadssociala utredningen 1933-1947. Han ansåg att en byggnadsföretagare av bostäder borde ha en social syn på sitt yrke: ”Kärleken till pengarna får på inga villkor gå före kärleken till uppgiften”.

 

Stort grattis Titti till denna hedervärda medalj!

Sidor