movium.slu.se

Foto: Petter Åkerblom

movium.slu.se

Foto: Petter Åkerblom

movium.slu.se

Foto: Petter Åkerblom

Nyhet
Reflektion från oktoberresan till Berlin

Tid är vägen framåt

Publicerad 20 oktober 2016

Vi vet massor om vad som borde stimuleras för att gynna barns utveckling. Men varför räcker det inte med kunskap? Är det stuprörstänkandet, och att det är alldeles för lätt skjuta ifrån sig problemet? Att det ligger på någon annans bord?

 

Vi skyller gärna på resursbrist, för lite pengar och att det saknas inspiration. Mer sällan på att det är mig och min egen kompetens det handlar om. GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan), frågade lärare vad de behöver för att jobba mer med friluftsliv i skolan. Undersökningen bekräftade just detta: endast var femte anser att de behöver kompetensutveckling och egen vägledning. Fler resurser, mer pengar osv, löser i sig sällan problem. Det handlar om att hantera en komplicerad problematik med barn som saknar administrativa gränser. Det är svårt att lösa problemet som enskild tjänsteman.

 

Bryt vanans makt tillsammans!

Moviums studieresa till Berlin den 5-8 oktober var en positiv överraskning. Två kommuner skickade en hel bunt tjänstemän vardera med olika befattningar på vitt skilda förvaltningar. Här uppstod äntligen – som flera av deltagarna utryckte det – tid och rum för att snacka ihop sig. Vardagen och en stor del av eposten lämnades hemma. I Berlin blev det verkstad över förvaltningsgränserna. Hur går vi vidare därhemma?

 

Deltagarna kanske hade hört talas om de där alternativt utformade och grönskande förskolegårdarna i Berlin. Väl på plats hade vi glada, springande barn runt benen och träffade högstadieelever som bjöd på egenslungad honung från sina egna bikupor på skolgården. Insikten kom som ett brev på posten om att det faktiskt går ganska enkelt att förbättra våra ungdomars uppväxtvillkor även mitt inne i stenstaden. Det är ofta påfallande enkla (och billiga!) åtgärder som behövs. Det är bara att vara beredd på att utmana sina föreställningar om vad som gör en bra gård bra.

 

Jag fick med egna öron höra hur tjänstemän som traditionellt kopplas ihop med säkerhetsiver och uppsiktsansvar säga att stock och berg och ogenomträngliga buskage i fortsättningen måste bli ett måste. Det var ljuv musik. Kanske är det detta slags insikter som utgör det verkligt livskraftiga fröet till samsyn kring vad en bra utemiljö för barn och unga bör vara.

 

Rädsla är ingen god drivkraft i några lägen, särskilt inte när man är ensam. Tillsammans kan vi lättare få perspektiv på vad vårt ansvar för barns utveckling innebär. Så kan vi också bli bättre ambassadörer för barns möjligheter att utmana sig själva och varandra med kropp och själ.

 

Skitiga ungar är glada ungar, därför behövs gröna, levande och tillåtande utemiljöer.  Nu finns det dessutom statsbidrag att söka som går utmärkt att använda till åtgärder som främjar detta.

 

Ny Berlinresa våren 2017

Berlin är staden där Boverkets Allmänna råd inte stannar på pappret. Här är variation i terräng och vegetation en självklarhet. Det gynnar den ändamålsenliga verksamhet som platsen är till för. Och här är lekglädjen påtaglig. Är tärningen kastad för en liknande utveckling i Sverige?

 

Självklart vill vi ge fler kommuner chansen att upptäcka den barnvänliga stadsplaneringen i Berlin. Movium arrangerar därför ytterligare en studieresa till Berlin under våren 2017 – självklart kan en kommun skicka flera deltagare från olika förvaltningar även på den här resan.

PETTER ÅKERBLOM

Sidor