movium.slu.se

Nyhet

Testpiloter sökes

Publicerad 6 oktober 2020

Boverket har utvecklat ett verktyg för ekosystemtjänster, ESTER, för att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna identifiera och analysera ekosystemtjänster på en plats och hur de påverkas av en exploatering. Under höst och vinter får Boverket hjälp av Tankesmedjan Movium med att sprida verktyget till en större målgrupp samtidigt som en utvärdering av ESTER genomförs vilken kan ligga till grund för en vidareutveckling.

 

Den 23 september genomfördes ett webbinarium och workshop om verktyg för att integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen. Webbinariet syftade till att ge en översikt över vilka verktyg som finns tillgängliga, samt att lite närmre presentera verktyget ESTER. Workshoppen genomfördes i mindre grupper som, med handledning från Boverket och SWECO, fick testa verktyget på ett fiktivt projekt. Intresset för att delta var stort och som mest var 125 personer inloggade. Webbinariet och en av workshopparna spelades in och nu går det att ta del av inspelningen här.

 

Verktyget just nu är en testversion som behöver förbättras och förfinas. För att vidareutveckla ESTER söker Boverket efter testpiloter som kan hjälpa till med att klargöra i vilken skala och i vilket skede av samhällsbyggnadsprocessen som ESTER gör störst nytta, och hur man kan använda sig av resultatet. Behöver frågorna utvecklas och förfinas? Finns det aspekter som saknas? Ska redovisningen av resultatet ändras? Det är också intressant att precisera vilka kompetenser som behöver vara med när man använder ESTER.

 

Blir man testpilot så får man en viss support och möjlighet för erfarenhetsutbyte med andra testpiloter. Det går bra att anmäla sig på ester@boverket.se till 15 oktober. Efter det kommer alla testpiloter att få tillgång till en digital enkät som är öppen fram till 15 januari. Ett nytt webbinarium om Verktyg för ekosystemtjänster kommer att sändas den 10 februari 2021.

HARALD KLEIN

Sidor