movium.slu.se

Hur kan vi utnyttja återlämnade begravningsplatser på ett bättre sätt? Skicka in ditt tävlingsbidrag senast den 18 mars.

Nyhet

Tävling om förtätning av kyrkogårdar
– återlämnade gravplatser ges nytt liv

Publicerad 10 februari 2015

Den 20 februari bjuder Movium och Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund in studenter till en designtävling om det växande problemet med återlämnade begravningsplatser som inte utnyttjas.

 

De tomma gravplatserna skapar ödsliga kvarter – särskilt när det gäller äldre delar av kyrkogårdarna. Denna trend behöver brytas och det finns ett stort behov av nya idéer för hur platserna kan användas på olika sätt som tilltalar människor av idag.

 

Den aktuella tävlingsytan på 2.666 kvm finns på Norra kyrkogården i Lund och huvudformuleringen för tävlingen lyder så här: ”Hur kan återlämnade gravplatser göras attraktiva och därmed bli en tillgång för både gravrättsinnehavare, besökare och förvaltningar?”.

 

Ditt designbidrag ska ta upp följande punkter: befintliga kvarter och problem, helhetsgestaltning samt utformning med detaljer och material, stilla rum kontra mötesplatser (fikahörna) och stråk, ekonomi och skötsel, känslig miljö respektive hållbarhetsaspekter, natur- respektive kulturinslag, hantering av ett kulturhistoriskt arv kontra nya behov, samt områdets arkitektur/harmoni med angränsande ytor.

 

Tävlingsbidraget ska bestå av design för ett begravningsplatskvarter i form av en pdf-fil på två-tre sidor i A3 där du på ett tillgängligt sätt presenterar din idé i både skiss och sammanfattande text. Tävlingen pågår till den 18 mars, för de bidrag som går vidare förlängs tävlingstiden till den 4 mars.

 

Vill du vara med ska du så fort som möjligt anmäla dig till en inspirationsträff den 25 februari genom att maila till helene.batshake@slu.se. Vid träffen presenteras och besöks tävlingsytan på Norra kyrkogården.

 

De tre vinnande förslagen kommer att utses och belönas vid SKKF:s Rikskonferens i Karlstad den 25-26 maj.

 

För mer information och anmälan till tävlingen, klicka här

Sidor