movium.slu.se

Nyhet

Standard för trädinventering – nu på engelska!

Publicerad 7 maj 2013

Den 25 mars 2012 släpptes standarden för trädinventering i urban miljö via hemsidan www.inventering.nu och den har sedan dess laddats ner mer är 700 gånger av fler än 500 olika organisationer.

 

– Detta är betydligt mer än vi från början trodde och det är även mycket kul att se hur standarden har börjat användas för exempelvis upphandlingar, inventeringsprogram och i rekommendationer kring till exempel trädplaner, säger Johan Östberg, Moviumrådgivare och doktorand på SLU i Alnarp som tagit fram standarden.

 

Utöver det stora intresset för standarden i Sverige har en vetenskaplig artikel skrivits om standarden, vilken går att ladda ner via http://pub.epsilon.slu.se/9322/. Standarden kommer även presenteras på två vetenskapliga konferenser under året, en i Milano och en i Toronto. Med anledning av detta har standarden översatts till engelska och den finns att ladda ner via www.treeinventory.nu.

 

– Förhoppningen är att denna engelska version ska kunna sprida kunskapen om trädinventeringar ytterligare och även öka jämförbarheten mellan svenska och internationella trädinventeringar, avslutar Johan Östberg. 

Karin Andersson

Sidor