movium.slu.se

Kanske är det inte matproduktion odling är för stadsodlaren, utan ett uttryck för ett socialt engagemang. Foto: Lars Gustavsson.

movium.slu.se

Dagens unga vuxna söker andra former för odling än tidigare generationer. Foto: Lars Gustavsson.

movium.slu.se

Gamla trådvagnar från industrin blir odlingstråg i Lars Gustavssons vinnande monter på Nordiska Trädgårdar 2011. Foto: Torsten Kellander.

Nyhet

Stadsodling som slår

Publicerad 18 juni 2012

Som en fredlig guerilla på två sveper de in i det offentliga rummet i Nybro den 12 juli. De låter en bildlig fröbomb brisera med sitt koncept Hit and run som sätter allt ljus på fenomenet stadsodling.

 

Att stadsodling är en trend som stadigt tar sig fram över västvärlden vet de flesta idag. Men långt ifrån alla kommuner i landet har förberett sig på hur de ska bemöta invånare som vill börja odla i det offentliga rummet. Får man lov att ta mark i anspråk utanför dörren där man bor? Får man någon hjälp med tips och råd?

 

Moviums medarbetare Torsten Kellander, trädgårdsingenjör och utomhuspedagog, har i ett projekt i liten skala arbetat med odling i det mångkulturella miljonprogramsområdet Norrliden i Kalmar. Där har han upplevt hur odlingsverksamheten lockar fram ett stort socialt engagemang. Stadsodling handlar helt enkelt mer om mänskliga möten och sann glädje än om matproduktion.

 

Utvecklar koncept

 

Nu tar han med sig sina erfarenheter från Norrliden och går vidare i sin ambition att få fler att odla i urban miljö. Tillsammans med Lars Gustavsson, designer och bonde som vann första pris för sin monter på Nordiska trädgårdar 2011, håller han på att utveckla ett stadsodlingskoncept som de båda odlingsivrarna vill etablera i fler kommuner i landet.

 

Först ut är Nybro. Den 12 juli drabbar de kommunen med sin utställning och odlarattack Hit and run. Platsen är Bolanders bäck mitt i staden. När Kellander och Gustavsson odlar vill de visa att man mycket väl kan ta vad man har. Gamla vagnar och korgar från industriproduktion, motorcyklar och lyktstolpar ingår lika självklart som spadar och vattenkannor. Med en ny syn på estetik och val av plats vill de locka unga vuxna att mötas över potatis och basilika.

 

– Detta är en medveten kontrast till Ulla Molin, som står för det rena, enkla och trygga i sin trädgårdsestetik. Själv älskar jag det, men det är inte mina ideal och mitt sätt att odla som jag ska pracka på unga vuxna som vill odla. Jag tror inte att unga människor förstår eller vill ta till sig den traditionella trädgårdsestetiken idag. Det finns massor av andra idéer som man ska välkomna, säger Torsten Kellander.

Trädgård kan skrämma

 

Torsten Kellander, som arbetar som utomhuspedagog och använder odling som pedagogisk metod i sitt mattelabb, brukar aldrig prata om skolträdgård med lärarna, eftersom många människor har förutfattade meningar om vad en trädgård är. De kan helt enkelt bli skrämda och avstå från att odla. Torsten Kellander ser hellre till platsen som man har till sitt förfogande.

 

– Ju mindre och ju tristare den är desto större är utmaningen.

 

Torsten Kellander och Lars Gustavsson står dock för ett odlingskunnande som de gärna förmedlar. I Nybro vill de med sitt Hit and run väcka Nybrobornas lust och glädje inför det som stadsodling kan erbjuda, samt inleda en process med kommunens tjänstemän och politiker för att få dem att inse vilka värden stadsodlingen kan ha för medborgarna. Tanken är att på så sätt hitta ett koncept de kan applicera på fler kommuner.

 

– Vi har ju ett ansvar för det vi drar igång. Detta gör vi med siktet inställt på framtiden och människors välbefinnande, säger Torsten Kellander.

Titti Olsson

Sidor