movium.slu.se

Foto: Stewen Quigley

Nyhet

Staden i ögonhöjd

Publicerad 5 juni 2018

Håkan Bergeå representerar Föreningen Sveriges Stadsbyggare som dess kurs- och konferenssamordnare. FSS har sin årskongress i Uppsala den 17–18 september. Där släpps STAD nr 22 och vår chefredaktör Titti Olsson är moderator! 

 

Varför heter kongressen Staden i ögonhöjd?

– Temat berättar om vikten av att stadsplanering och stadsutveckling måste sätta människan i centrum, skapa mänskliga miljöer och möta människans behov – allt med fokus på långsiktigt hållbara lösningar. Vi har funnit att Uppsala med sitt framsynta miljö- och stadsplaneringsarbete är rätta platsen att mötas på för ett sådant tema.

 

Är det något man absolut inte ska missa på programmet?

– Årets program är en spännande mix av många aktuella frågor som alla kommuner i sin framtidsplanering brottas med idag – genomtänkt arkitektur, levande gaturum och offentliga platser, lyckade etableringar, social hållbarhet även med ekonomisk lönsamhet, dagvatten som en resurs i stadsmiljön. Vi inleder med Gehl Architects breda erfarenheter av stadsutvecklingsfrågor under många år. Vi avslutar med mingel och hemlig gäst tillsammans med släpp av STAD. Naturligtvis ska man inte missa någonting!

 

Vad hoppas du att dagen ska ge?

– Ny kvalificerad kunskap, inspiration, givande samtal och nya kontakter – det är syftet med Sveriges Stadsbyggares konferenser och inte minst årskongressen!

CAROLINE DAHL

Sidor