movium.slu.se

Pildammsparken i Malmö. Foto: Pekka Kärppä.

movium.slu.se

FSS ordförande Sten Göransson.

Nyhet

Spännande program på Nordisk Parkkongress

Publicerad 20 maj 2014

Den 20-22 augusti arrangeras Nordisk Parkkongress i Malmö – årets höjdpunkt för alla som arbetar med park- och stadsutvecklingsfrågor. Huvudarrangör är FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare – under värdskap av Malmö stad. FSS har tagit hjälp av ett antal svenska och nordiska samarbetspartners för att ta fram ett spännande och fullspäckat program under de tre dagarna. Göran Nilsson har träffat FSS ordförande Sten Göransson, landskapsarkitekt på stadsmiljöavdelningen, Malmö stad.

 

För vilken gång i ordningen anordnas Nordisk Parkkongress?

 

Den första anordnades i Köpenhamn 1966 men jag vet faktiskt inte exakt hur många som sedan genomförts. Under senare år har kongressen hållits vart fjärde år. Syftet är att ge möjlighet för nordiska kollegor att träffas och utbyta erfarenheter.

 

Är det några namn i programmet som du vill lyfta fram?

 

Den internationellt mest kände föreläsaren är nog Gil Penalosa, numera verksam i Kanada i organisationen 8-80 Cities. Under några år i början av 2000-talet var han park- och fritidschef i Bogotá i Columbia och blev känd långt utanför landets gränser för arbetet med att skapa nya, offentliga platser i megastaden. I sin nuvarande roll jobbar han med att ge råd hur man kan skapa bra städer för alla åldrar oavsett etnisk eller social bakgrund.

 

Ett annat namn att lyfta fram är Gia Biagi från parkförvaltningen i Chicago. Staden har under lång tid varit omtalad som parkstad och Gia Biagi representerar den förmodligen största parkförvaltningen i USA. Hon kan redovisa intressanta erfarenheter om bland annat volontärarbete och brukarmedverkan.

 

Från England kommer James McCulloch och berättar om nya former för hur man kan organisera parkförvaltning. Han leder stiftelsen Nene Park Trust i Peterborough som verkar i en tät dialog med brukarna.

 

När det gäller svenska föreläsare ska det bli intressant att få ta del av Helena Bjarnegårds erfarenheter. Hon har som stadsträdgårdsmästare i Göteborg jobbat med stadens nya grönplan som har blivit ett mycket viktigt planeringsredskap för det gröna i staden i den aktuella täthetsdiskussionen.

 

Hur många deltagare räknar du med kommer till Malmö?

 

Vi hoppas att vi får drygt 200 deltagare. Kongressen kommer huvudsakligen att hållas på engelska, dels för att vi har flera icke nordiska föreläsare, dels för att det underlättar för våra finska och isländska kollegor. Under hösten 2013 stod det dessutom klart att vi kunde etablera ett samarbete med stadsträdgårdsmästarnas världsorganisation, fpra – International Federation of Parks and Recreation Administration. De har valt att lägga ett World Commissioner Meeting i anslutning till kongressen. Vi räknar därför med 25-30 stycken icke nordiska deltagare. Detta hade inte varit möjligt om inte engelska varit huvudspråk.

 

Malmö högskola är medarrangör. Hur kommer det sig?

 

Det började med att vi fick erbjudande om att kongressen kunde hålla till i deras lokaler centralt i Malmö. Vi får tillgång både till en stor aula och till ett antal mindre lokaler för de parallella seminarierna som ingår i programmet. Samarbetet utökades sedan till att även erbjuda plats för lärare och forskare vid högskolan att medverka i programmet med intressanta inslag kring stadsutveckling. Det är oerhört värdefullt att få med akademin med aktuell forskning i programmet, och då inte bara SLU med sina forskare och Movium som medarrangör, utan även värdstadens egen högskola.

 

Vilka fördelar ser Malmö stad med sitt värdskap för kongressen?

 

Vi är stolta över det vi får möjlighet att berätta och visa upp, det är verkligen ett sätt att marknadsföra staden. Vi får hit ett stort antal ambassadörer som framöver kommer att tala väl om Malmö. Vi får också mycket i gengäld i form av alla erfarenheter som deltagarna har med sig och vi vill gärna få kommentarer och synpunkter på vårt arbete med stadsmiljöfrågor. Det är viktigt att poängtera att vi tror att kongressen inte bara är intressant för parkansvariga utan även för stadsplanerare och andra som arbetar med frågor kring stadsutveckling.

 

En kongress är ju inte bara föreläsningar och seminarier. Vad händer i övrigt?

 

Samtidigt med kongressen pågår Malmöfestivalen, ett fantastiskt evenemang som årligen lockar över en miljon besökare under en dryg vecka. Festivalen bjuder på massor av upplevelser i parker och på gator och torg. Vi kommer att uppmärksamma och berätta historien om Pildammsparken som under 2014 firar 100-årsjubileum. Under ett antal studieturer kommer vi att visa upp en mängd intressanta platser och projekt. Och sedan finns det ju plats för mingel och samkväm, för den officiella kongressmiddagen har vi valt en mycket spännande plats – Lokstallarna i Kirseberg – som i framtiden kommer att omvandlas från järnvägsverkstäder till en ny stadsdel.

 

Sista anmälningsdag är 30 juni. Läs mer och anmäl dig här. 

Göran Nilsson

Sidor