movium.slu.se

Dahlia 'Josie' – en av många växter i Svensk sortklassificering av odlade växter. Foto: Björn Aldén

Nyhet
Ny bok

Slut på förvirringen

Publicerad 1 april 2022

Kärt barn har många namn, och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. För att underlätta kommunikationen och skapa en svensk namnstandard för kulturväxter publiceras sommaren 2022 en ny bok i Moviums bokserie Stad & Land: Svensk sortklassificering av odlade växter författad av Björn Aldén och Svengunnar Ryman från Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD). Publikationen kommer i två delar, först ut i sommar är del ett om prydnadsväxter och senare i år kommer del två om nyttoväxter.


Från att ha samlat likartade sorter (av arter och släkten) på flera olika sätt har man i Sverige idag anammat den internationella kulturväxtkodens (ICNCP) Grupp-begrepp. När man inom kulturväxternas nomenklatur talar om Grupper skrivs termen Grupp alltid med stor begynnelse. Genom att sammanföra sorter av arter med definierade likheter i så kallade Grupper underlättas förmedlingen av information om sorterna som ingår. Kännedom om de morfologiska egenskaperna/likheter som definierar en Grupp kan även underlätta vid identifiering av andra sorter inom samma Grupp.


Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) lanserades år 2005 och har sedan dess arbetat med att skapa ett gediget referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. SKUD har under åren publicerat kulturväxters Grupp-namn digitalt, men nu har det blivit så pass många att det är dags att samla Grupp-namnen i en tryckt publikation för att formellt etablera namnen enligt International Code of Nomenclature of Cultivated Plants (ICNCP).


Svensk sortklassificering av odlade växter – prydnadsväxterna och deras Grupper kommer att presentera en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som använts i SKUD för prydnadsväxter. Många av Gruppernas karaktärsbaserade likheter beskrivs i text och flera illustreras med fotografier.

PETRA DUNÉR

Sidor