movium.slu.se

”SKOLGÅRDEN - förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar” är namnet på en ny skrift från SKL, författare Lena Jungmark och Petter Åkerblom

Nyhet

Skolgården allt viktigare som barnens frirum

Publicerad 27 maj 2015

Nu är Sveriges Kommuner och Landstings skrift ”SKOLGÅRDEN – förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar” av Lena Jungmark och Petter Åkerblom klar och publicerad.

 

Skriften vänder sig till fastighetsorganisationerna i landet och tar avstamp i skolgårdarna och förskolegårdarnas allt viktigare roll som barnens frirum. Inför arbetet med skriften samlade SKL representanter från åtta kommuner till en styrgrupp vilket garanterar att innehållet är relevant för målgruppen. 

 

Skriften har en kunskapsdel där utemiljöns betydelse för barn gås igenom, en del som beskriver fastighetsorganisationens utmaningar (bland annat ansvar för risker och säkerhet), en del med goda exempel från kommuner som framgångsrikt arbetat med nya eller innovativa metoder, och slutligen ett kapitel där ett antal framgångsfaktorer beskrivs för hur man skall förvalta och utveckla gårdarna med barnperspektiv.

 

Lena Jungmark kommer att presentera skriften på Gör plats för barn och unga-konferensen i Sundbyberg den 3-4 juni och Petter presenterar den på SKLs egna fastighetsdagar den 26 maj.

  

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skolgarden-forvaltning-och-utveckling-av-forskole-och-skolgardar.html

Sidor