movium.slu.se

Ulla Molin i sin trädgård. Foto: Eva Robild

Nyhet
Publika parker och stadsrum

Sista chansen att nominera

Publicerad 6 februari 2023

Vem ska få det ärofyllda stipendiet till Ulla Molins minne 2023? I fjol fick trädgårdsjournalisten och författaren Lisa Ising stipendiet för sitt arbete med att sprida kunskap, fördjupa och bredda intresset för trädgårdens design, dess liv, lust och vad detta betyder för människor.


Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. I år är det sjunde året som nätverket Swedish Gardens, SLU Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun efterlyser förslag på stipendiater till hennes minne.


Med stipendiet vill vi uppmärksamma personliga insatser där någon med stor kompetens och engagemang medverkat till att främja utformningen av Sveriges parker och trädgårdar, säger Lena Vikström, vice ordförande för nätverket Swedish Gardens och ordförande i stipendiekommittén.


Syftet med stipendiet är att ”belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.”


I stipendiekommittén sitter Lena Vikström, vice ordförande Swedish Gardens, Fredrik Jergmo, SLU Tankesmedjan Movium, Ulf Nordfjell, ledamot Swedish Gardens styrgrupp samt Magnus Svederberg, Höganäs kommun.


Vem som utses till 2023 års stipendiat beslutas av stipendiekommittén i mars 2023. Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelningsceremonin hålls den 26 april 2023 hos Swedish Gardens medlem Katrinetorp Landeri i Malmö, dagen innan konferensen Publika parker och stadsrum i Malmö den 27 april.


Varmt välkommen att nominera kandidater genom att maila ditt förslag med motivering till kajsa@swedishgardens.se senast den 10 februari 2023.


Frågor besvaras av Kajsa Sjölander, kommunikatör för Swedish Gardens.

kajsa@swedishgardens.se Tel: 0763-087020.

FREDRIK JERGMO

Sidor