movium.slu.se

Stipendiater 2021 Peter Korn och Julia Andersson tillsammans med Lena Vikström, vice ordf. Swedish Gardens som delade ut priset. Foto: Anders Rasmusson.

movium.slu.se

Ulla Molin. Foto: Leif R Jansson.

Nyhet
Publika parker och stadsrum

Sista chansen att nominera

Publicerad 13 januari 2022

Vem ska få det ärofyllda stipendiet till Ulla Molins minne 2022? Förra året gick utmärkelsen till trädgårdsmästarna Peter Korn och Julia Andersson för deras nytänkande och innovativa sätt att odla på växternas och den biologiska mångfaldens villkor.


Trädgårdspionjären Ulla Molin utvecklade och förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter att vara en viktig inspiratör. I år är det sjätte året som nätverket Swedish Gardens, SLU Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun efterlyser förslag på stipendiater till hennes minne.


Med stipendiet vill vi uppmärksamma personliga insatser där någon med stor kompetens och engagemang medverkat till att främja utformningen av Sveriges parker och trädgårdar, säger Lena Vikström, vice ordförande för nätverket Swedish Gardens och ordförande i stipendiekommittén.


Syftet med stipendiet är att ”belöna, uppmärksamma och uppmuntra personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. Stipendiet ska stödja journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsuppbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för parkers och trädgårdars skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.”


I stipendiekommittén sitter Lena Vikström, vice ordförande Swedish Gardens, Fredrik Jergmo, SLU Tankesmedjan Movium, Ulf Nordfjell, ledamot Swedish Gardens styrgrupp samt Magnus Svederberg, Höganäs kommun.


Vem som utses till 2022 års stipendiat beslutas av stipendiekommittén i mars 2022. Personen (personerna) som belönas erhåller ett stipendium på 10 000 kr samt ett diplom. Utdelningsceremonin hålls den 29 maj 2022 på Sofiero slott och slottsträdgård, dagen innan konferensen Publika parker och stadsrum i Helsingborg den 30 maj.


Förslag skickas med skriftlig motivering till stipendiekommittén via kajsa@swedishgardens.se senast den 31 januari 2022.


Frågor besvaras av Kajsa Sjölander, kommunikatör för Swedish Gardens.

kajsa@swedishgardens.se Tel: 0763-087020.

FREDRIK JERGMO

Sidor