movium.slu.se

Betesmark (Bruce hage). Foto Nina Syde, Helsingborg.

Nyhet

Seminarium: Biogas från urbana gräsytor

Publicerad 28 februari 2020

Seminarium om nya metoder för skötsel av urbana gräsytor där uppsamlad vegetation kan nyttjas för produktion av såväl biogas (fordonsgas) som biogödsel för gödsling av livsmedelsgrödor på åkermark.

 

Vid seminariet presenteras de resultat som uppnåtts inom projektet ´Biogas från urbana gräsytor´, som genomförts i ett samarbete mellan Helsingborgs Stad, Campus Helsingborg vid Lunds Universitet, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), LRF i nordvästra Skåne samt SLU Alnarp. Bakgrunden till projektet var att Helsingborgs stad önskade utreda om en förändrad skötsel av de urbana gräsytorna kan leda till fler och bättre ekosystemtjänster för samhället genom att gräsytorna bidrar till biodiversitet och överskottsvegetationen för framställning av bioenergi.

 

Målgrupp för seminariet är personer inom alla slags organisationer som arbetar med planering, anläggning och skötsel av urbana gräsytor, organisationer som producerar biogas och biogödsel samt odlare som använder eller planera att använda biogödsel i sin produktion.

 

Plats: Västan, Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp

Datum: 20 mars

Anmälan: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20200320.aspx senast den 17:e mars.

 

Program:

8.30 Fika och registrering

9.00 Välkomna

Tankesmedjan Movium vid SLU och Partnerskap Alnarp, Harald Klein och Carl‐Otto Swartz

Biogasens framtid i Skåne Ola Solér, Region Skåne

Varför biogas från urbana gräsytor? Angelika Blom, Vera Park/NSR

9.30 Det systemekologiska perspektivet Widar Narvelo, Helsingborgs stad

9.45 Presentation av projektresultat

Stad‐land perspektivet, Lars Törner, LRF

Teknik för skörd och leverans av biogassubstrat, Sven‐Erik Svensson, SLU Alnarp

Urbana gräsytor för biogasproduktion i framtiden, Nina Syde, Helsingborgs stad

Dialogresultat mellan grönyteförvaltare och entreprenörer, Angelika Blom

10.30 Fruktpaus och reflektionsstund

10.45 Sammanfattning, syntes och slutsatser från projektet, Torleif Bramryd, Campus Helsingborg

11.00 Andra reflektioner – grön biomassa i den cirkulära ekonomin, bland annat:

Alexandra Nikolic, SLU Alnarp

Johanna Lund, Rise

Tobias Emilsson, SLU Alnarp, Vägkantsgräs som resurs för biogasproduktion

11.30 Gruppdiskussion

Vilken potential och möjlighet finns i biogasproduktion från urbana gräsytor?

Nästa steg i utvecklingen?

11.50 Slutreflektion Ola Solér, Region Skåne

12.00 Slut på seminariet

12.15 Möjlighet till gemensam lunch på Syltan på egen bekostnad

HARALD KLEIN

Sidor