movium.slu.se

Anders Busse Nielsen. Foto: Giovanni.

Nyhet
Hallå där, Anders Busse Nielsen!

Samlade bevis: Parker är viktiga!

Publicerad 17 maj 2013

Hallå där Anders Busse Nielsen, docent och landskapsarkitekt vid SLU i Alnarp, som tillsammans med kollegor vid SLU och Köpenhamns universitet har publicerat rapporten Benefits of Urban Parks. Vad är det egentligen ni har undersökt?

 

– Det pratas mer och mer om värdet av grönska i våra städer i olika sammanhang. Det lyfts fram en hel del argument som påverkar viktiga beslut i samhället så vi kände behov av att stanna upp och ställa oss frågan: Vad hittar vi egentligen starka vetenskapliga bevis för?

 

Hur gick ni tillväga?

 

– Vi har systematiskt valt ut över tvåhundra studier från hela världen och tittat på argument för den sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttan av urbana parker. Sedan har vi listat och utvärderat nyttan inom åtta områden med tillräckligt antal studier för att kunna dra slutsatser. Det är första gången som vetenskapliga bevis för värdet av parker sammanställs systematiskt på internationell nivå.

 

Spännande, vad kom ni fram till?

 

– Vi kan svart på vitt visa vilka områden det finns starka respektive svaga bevis för. Vi kan exempelvis med starka bevis säga att huspriserna ökar för hus som ligger nära eller har utsikt över en park. Miljömässigt har vi starka belägg för att parkerna är biologiska hot spots med stor biodiversitet, och socialt finns det starka bevis för att de som bor nära en park är mer fysiskt aktiva och mår bättre fysiskt.

 

Hur kan resultatet och den nya kunskapen användas?

 

– Vi kan flytta fokus från antaganden till bevis för vad vi vet. Det ger både politiker, beslutsfattare och praktiker stöd när de ska ta beslut om hur pengarna ska fördelas.

 

 

Läs mer

Rapporten är skriven på uppdrag av IFPRA av: Prof. Dr Ir Cecil C. Konijnendijk, University of Copenhagen and Swedish University of Agricultural Sciences (chair), Dr Matilda Annerstedt, MD Swedish University of Agricultural Sciences, Sreetheran Maruthaveeran, M.Sc. University of Copenhagen and Forest Research Institute Malaysia och Dr Anders B. Nielsen Swedish University of Agricultural Sciences.

Här hittar du hela rapporten: www.ifpra.org/images/park-benefits.pdf

Fredrik Jergmo

Sidor