movium.slu.se

På seminariet i Stockholm agerade STAD:s Karin Andersson moderator och lotsade de 300 besökarna genom en fullmatad eftermiddag med flera paneler. Foto: Titti Olsson

Nyhet

Samarbetet mellan ArkDes och STAD har startat

Publicerad 2 februari 2016

ArkDes bjöd den 21 januari in till kick off för sin seminarieserie Staden växer på temat bostad. Städerna växer och bostadskrisen förvärras. Sverige står för stora utmaningar – situationen är akut. Hur ska krisen lösas? Syftet för dagen var att ringa in flera av de stora frågor om bostadskrisen som väntar på svar. Hur ska den lösas? Behövs det mer politik? Kan marknaden lösa krisen? Vem värnar dem som aldrig kommer in på bostadsmarknaden överhuvudtaget?

 

ArkDes kommer att fördjupa frågeställningarna på olika orter under året och STAD kommer i egenskap av samarbetspartner 2016 att finnas på plats under hela. Närmast på tur i seminarieserien, som är kostnadsfri, står Växjö i april, därefter Kiruna i juni, Malmö i september och slutligen knyts säcken ihop då makt- och ansvarsfrågor står i fokus under ett par dagar i Stockholm i början av nästa år.

 

Den 14 mars kommer STAD nr 12 ut med ett temanummer om bostadskrisen. Den 16 april inviger ArkDes sin bostadsutställning Bo. Nu. Då. Bostadsfrågor och svar under 99 år, i Stockholm. Titti Olsson, STAD:s chefredaktör, kommer att vara redaktör för en sammanfattande antologi av bostadstemat, planerad utgivning våren 2017.

Sidor