movium.slu.se

Nyhet

Sök partnerskapsprojekt!

Publicerad 13 januari 2022

Movium Partnerskap är till för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Partnerskapet möjliggör bland annat samarbeten mellan bransch och forskare på LTV-fakulteten vid SLU genom samfinansierade forskningsprojekt som ska ha relevans för alla parter. Har ni tankar eller idéer om projekt som skulle kunna utvecklas med praktiknära forskning så börja med att höra av er till partnerskapskoordinator Harald Klein. Ansökningstillfällena är årligen 15 mars och 15 oktober.


Ni kan också, helt själva eller i samarbete med andra partners och SLU:s forskare, söka bidrag för aktiviteter som har som mål att bidra med kunskap för er och våra partners. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Löpande går det att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor.

HARALD KLEIN

Sidor