movium.slu.se

Rosexperten Lars-Åke Gutavsson.

movium.slu.se

Fredriksdals landskapsarkitekt Maria Nyman-Nilsson visar rosor för kursens deltagare.

movium.slu.se

Rosgångar är något Lars-Åke Gustavsson efterlyser i fler urbana miljöer.

Nyhet

Rosor i offentlig utemiljö i fokus på Moviums senaste arrangemang

Publicerad 18 juli 2012

På Moviums turné Rosens dag var första stoppet en heldagskurs på Fredriksdal i Helsingborg den 26 juni. Här finns ett förnämligt rosarium där moderna rosor samsas med klassiska om uppmärksamheten.

 

På plats denna dag finns en av Nordens främsta rosexperter, Lars-Åke Gustavsson, för att ge råd om rosor till planteringar i offentliga miljöer. Det är främst de äldre sorterna han tar upp och stor vikt läggs vid lättskötta och friska sorter.

 

Efter att Lars-Åke Gustavsson tillsammans med Maria Nyman-Nilsson, landskapsarkitekt på Fredriksdal museer och trädgårdar, guidat genom parkens rosarium ger landskapsarkitekten Mona Wembling tips på hur man kan tänka när man samplanterar rosor och perenner. Med öga för färg och detaljer visar hon favoriter ur sitt bildbibliotek.

 

Bland kursens deltagare finns professionella växtanvändare från såväl privat som kommunal verksamhet.

 

Syftet med kursen är att öka kunskapen om användningen av rosor i offentliga miljöer.

 

– Kunskapen finns men behöver spridas, säger kursledaren Göran Nilsson, Movium.

 

Rosor har tidigare ansetts svåra, en utbredd uppfattning verkar vara att de är mycket skötselkrävande. Men det påståendet vill Lars-Åke Gustavsson slå hål på. Han menar att det handlar om att välja rätt ros till rätt plats.

 

För visst finns det rosarier i publika parker som fungerar utmärkt. Bland kursdeltagarna finns representanter från Lomma och Falkenberg, där man stoltserar med sådana anläggningar. Rosarier är inte bara vackra, de har även en folkbildande roll. Många av de klassiska rossorterna har stort kulturhistoriskt värde.

 

Maja Pettersson från LRF/GRO, en av samarrangörerna, medverkar under dagen med en genomgång av projektet Kvalitetslyft för rosor i Sverige, ett treårigt samarbete mellan GRO Plantskolor och Svenska Rosensällskapet. Projektet syftar till att öka kunskapen om och därmed även kvaliteten på det svenska utbudet av rosor. En del av resultatet kommer vara en nationell databas med rosor som finns i den svenska handeln.

 

Turnéanhalt nummer två hölls på Wij Trädgårdar i Ockelbo den 11 juli. Totalt är det ett sextiotal personer som via Rosens Dag-turnén fått ökad kunskap och inspiration till användning av rosor i offentlig utemiljö.

Text och foto: Karin Andersson

Sidor