movium.slu.se

Foto: Anders Kjellson, Naturskolan Lund

Nyhet

Risk, utveckling och ansvar

Publicerad 16 augusti 2012

Movium sitter i panelen på denna konferens om barns och ungas rätt till både säkra och utvecklande utemiljöer. 

 

Välkommen till Lund den 3 oktober och lär dig mer om riskbedömning och ansvarsförhållanden när det gäller barns och ungas utemiljöer. Konferensen vänder sig till skolledare, administrativa chefer och pedagoger vid skola och förskola, samt till planerare, förvaltare och alla andra med intresse av att reda ut vad som gäller för skolgårdar, lekplatser och andra utvecklingsmiljöer.

 

Bland föreläsarna finns Bernard Spiegal, från Playlink i Storbritannien. Han bidrar med internationella utblickar om stimulerande platser för barn och unga både när det gäller iordningsställda miljöer och andra utemiljöer i det offentliga rummet. I den avslutande paneldebatten deltar bland annat Movium och Lundafastigheter (Lunds kommunala fastighetsbolag).

 

Allt du behöver veta – inklusive anmälningsformulär – finns på naturskolan.lund.se

Anmälan senast 7 september 2012.

Pris: Kostnadsfritt för alla som arbetar i Lunds kommun. Övriga deltagare betalar 900:- + moms (inkl. fika och lunch)

Ytterligare information: naturskolan@lund.se; tel. 046 35 70 60

Sidor