movium.slu.se

Nyhet

Regeringsuppdrag som sakkunnig

Publicerad 22 augusti 2022

– Det är spännande att få arbeta som ämnessakkunnig för en ny nationell fysisk planering i den brytningstid som planeringen nu tycks befinna sig i, säger Caroline Dahl och tillägger:


– Å ena sidan finns önskemål om att kunna ta hand om initiativ underifrån och vara mer förändringsbenägen, och å andra sidan statens ökade behov av att kunna styra och agera långsiktigt i vissa frågor. Det kan bli utmanande att balansera dessa och det förslag vi lägger måste kunna hantera dilemman som bland annat handlar om på vilken nivå, av vilken aktör, i vilket tidsdjup och genom vilket juridiskt "rum" som avvägningar ska göras.


Förstudien leds av tidigare generaldirektör Lena Erixon. I uppdraget ingår att identifiera hur staten på ett samordnat vis kan redogöra för sina intressen på ett sätt som ger tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. I uppdraget ingår också att föreslå en struktur för hur nationell fysisk planering kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering. Konsekvenserna av förslaget ska redovisas och särskild konsekvenserna för det kommunala självstyret.Pressmeddelande:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/utredare-far-i-uppdrag-att-genomfora-forstudie-om-nationell-fysisk-planering/


Uppdraget:

https://www.regeringen.se/49f6df/contentassets/43d3e0e9b58c43eb812c9c93190de049/uppdrag-att-genomfora-en-forstudie-om-nationell-fysisk-planering.pdf

TITTI OLSSON

Sidor