movium.slu.se

Foto: Ann-Britt Sörensen

Nyhet
Projekt: Gravstenssäkerhet

Program för säkrare kyrkogårdar

Publicerad 4 oktober 2012

Kyrkogårdar är inte enbart en plats för sörjande, de är även publika platser som berättar mycket om vårt kulturella arv. Men många av de gravstenar som står på våra kyrkogårdar står inte stabilt, det gäller äldre såväl som yngre stenar. En del är enbart nedtryckta några centimeter i marken. De utgör en säkerhetsrisk och kan skada både personal och besökare som kommer nära, omgivande växter och även stenen själv. Trots detta har det tidigare saknats en standard för hur gravstenar bör monteras för att vara säkra.

 

Därför initierade Centrala Gravvårdskommittén, CGK, förra hösten en utredning om hur gravstenssäkerheten kan ökas. Ann-Britt Sörensen, med många års erfarenhet av kyrkogårdsfrågor på Movium, har tillsammans med Kurt Johansson, Sveriges Stenförbund, tagit fram ett program för hur man kontrollerar om en gravsten står säkert. Genom samtal med initierade nyckelpersoner och workshoppar har projektet resulterat i dokument med instruktioner som finns tillgängliga att ladda ner kostnadsfritt, bland annat på Moviums hemsida.

 

Ann-Britt Sörensen och Kurt Johansson ger även kurser i gravstenssäkerhet som lockar både kyrkogårdsförvaltningar och stenindustrin.

 

– När en gravsten bedöms vara instabil finns det tre saker att ta ställning till. Ska den monteras om? Ska den läggas ner? Eller ska den stöttas upp? Om man kommer fram till det senare är det viktigt att informera gravrättsinnehavaren, så att denna inte tar bort stöttorna, säger Ann-Britt Sörensen.

 

– Programmet vi tagit fram är en uppmaning. Det är utprövat och fungerar väl.

 

Karin Andersson

Sidor