movium.slu.se

Det Røde Hjørne, förskola i Köpenhamn. Foto: Titti Olsson

Nyhet

Platsbrist tema för årets BuB-möte i Alnarp

Publicerad 1 juli 2016

Den 23 november möts forskare och praktiker i nätverket Barn, unga och byggd miljö vid sin årliga träff på SLU i Alnarp.

 

Årets tema

Hur gör vi plats för barn och unga? är en uppföljning från förra årets lansering av Boverkets vägledning för barns och ungas utemiljöer, som Tankesmedjan Movium var med och arbetade fram. Boverket finns även på plats den här gången för att bland annat informera om det statsbidrag som man kan söka från och med den 1 juni i år för upprustning av utemiljöerna vid skolor, förskolor och fritidshem. Under dagen diskuteras även det faktum att barn, på grund av platsbrist, hänvisas till gårdar på tak.

 

För mer information kontakta Mark Wales, eller Fredrika Mårtensson.

 

Programmet som pdf

Sidor