movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

Nyhet

Planera för skolgård

Publicerad 21 januari 2020

Den 25 februari arrangerar Tankesmedjan Movium ett seminarium som handlar om att planera och designa skolgårdar utifrån de möjligheter platsen och andra förutsättningar erbjuder och bjuder nu in Movium partners till: open call skolgård.

 

Harald Klein, koordinator för Movium Partnerskap, håller i arrangemanget som är både ett seminarium och en partnerskapsträff, som vill samla deltagare från såväl akademi som konsulter, kommuner, och fastighetsbolag.

 

Vad är ett open call?

– Vårt open call betyder att vi öppnar upp programmet på Moviums seminarium och partnerskapsträff Skolgårdens möjligheter för Moviums partners, för att ge dem tillfället att bidra med innehåll på seminariet. Deltagarna kan presentera idéer, konkreta planer eller avslutade projekt rörande skolgårdar som de är stolta över eller vill utveckla tillsammans med andra. Vi välkomnar alltså alla Movium partners att skicka in ansökningar. Vi väljer sedan ut de bidrag som vi tycker är mest angelägna att presentera på seminariet.

 

Vad står på programmet?

– Programmet innehåller, utöver presentationer från våra partners, presentationer av forskare från SLU som har avslutad eller aktuell forskning som berör skolgårdar. En av presentationerna är av Lena Jungmark, Movium, som är nationell samordnare av frågor som rör barns och ungas utemiljö. Hon kommer att prata om den exempelsamling som Boverket nyligen publicerat, som hon har varit involverad i.

 

Seminariet hålls i Lund – finns det något spännande därifrån?

– Ja, eftersom vi är i Lund och kommunen är en Movium partner, och vi vet att de har ett jättespännande projekt, så kommer de att presentera sitt förvaltningsövergripande planeringsprojekt för förskole- och skolgårdar. Eftermiddagen kommer att innehålla gemensamma samtal om problemställningar och hur vi kan driva utvecklingen kring skolgårdar framåt.

 

Här kan vi avslöja hur det ser ut i programmet:

 

• Gröna skolgårdar för att främja barns lek, lärande och utveckling.

Fredrika Mårtensson, Universitetslektor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU

 

• Yta och kvalitet på skolgårdar - uppföljning av SCB-rapporten om minskande skolgårdsytor.

Maria Kylin, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

 

• Etablering av vegetation på skolgårdar – påbörjat forskningsprojekt, samt Skolgårdar för olika åldrar.

Märit Jansson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

 

• Gestaltad livsmiljö Skolgårdar – Om Boverkets exempelsamling.

Lena Jungmark, koordinator på Tankesmedjan Movium vid SLU

 

• Råd och riktlinjer för förskole- och skolgårdar - förvaltningsövergripande planering i Lunds kommun.

Anders Wånge Kjellson, Naturskolan i Lund och Maria Borisson Lindvall, Stadsbyggnadskontoret i Lund

 

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig från dagen?

– Jag hoppas att deltagarna kommer hem proppfulla med inspiration om hur man kan planera och designa skolgårdar på ett hållbart sätt. Jag hoppas också att de har fått nya kontakter, både med SLU och med andra i skolgårdsbranschen. Kanske har beställare och konsult mötts för nya gemensamma uppdrag.

 

Det är ju också ett sätt för Movium och SLU att skapa ett förtroende hos deltagarna.

– Ja, jag önskar att deltagarna känner att Movium och SLU har lyssnat på deras frågor och problemställningar och känner sig förvissade om att vi kommer arbeta vidare med frågorna på lämpliga sätt. Kanske i form av nya forskningsprojekt, kanske i form av debattartiklar.

Berättat för Titti Olsson

Läs mer och anmäl dig här!

Sidor