movium.slu.se

Patrick Bellan, Movium-rådgivare

Nyhet

Patrick Bellan ny rådgivare i Movium

Publicerad 29 januari 2015

Högaktuell med bloggen malmöträd, certifierad i riskträdsinventering och ett känt ansikte för studenterna i Alnarp. Patrick Bellan har många strängar på sin trädlyra. Han har också inventerat stora delar av Malmös parkträd och arbetat med en uppdatering av Malmös träddatabas. Ett arbete som innebär artidentifiering och hälso-riskbedömning i enlighet med Standard för trädinventeringar i urban miljö. Movium hälsar Patrick välkommen som rådgivare och uppmuntrar våra prenumeranter och partners att ställa trädfrågor inför växtsäsongen.

Sidor