movium.slu.se

The High Line i New York. Foto: Fredrik Jergmo.

Nyhet

”Parker är sexiga!”

Publicerad 2 april 2013

Det menar Tim Marshall, landskapsarkitekt som var med i skapandet av the High Line i New York. Parken är populär tack vare en aktiv vänförenign och ett välfyllt aktivitetsprogram, enligt Tim Marshall. 

 

Tim Marshalls konsultbyrå ETM Associates LLC fokuserar på skötsel och underhåll av parker och offentliga rum. Det mest kända av de projekt kontoret arbetat med är the High Line i New York. Parken ligger på ett järnvägsspår som sedan många år inte är i bruk, två våningar upp och sträcker sig mer än en och en halv kilometer genom stadslandskapet. The High Line är ett av New Yorks givna besöksmål för turister. Alla vill se Frihetsgudinnan, Empire State Building – och the High Line, enligt Tim Marshall.

Speciella förutsättningar

 

ETM Associates LLC var involverade i the High Line i ett tidigt skede i designprocessen, och arbetade tillsammans med designteamet som bestod av James Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro och växtdesignern Piet Oudolf.

 

Eftersom parken ligger på ett järnvägsspår höjt över marknivån var förutsättningarna väldigt speciella. Designlösningarna fick specialanpassas.

 

– I ett tidigt designförslag var bänkarna flera meter långa och i betong. För att kunna byta en trasig bänk skulle vi då varit tvungna att stänga av en hel gata på markplan och beställa en lyftkran. Det skulle vara alltför omständligt. En sådan bänk hade aldrig bytts ut, den hade bara tagits bort, menar Tim Marshall.

 

Istället ändrades designen på bänkarna. De består nu av trä istället för betong och har en längd som gör att nya träsitsar enkelt kan tas upp med de hissar som installerats.

Tänka skötsel redan i designen

 

Tim Marshall menar att det är viktigt att redan under designprocessen tänka på vilka som ska sköta parken, vilken kunskap som finns bland dem och vilken ekonomi de har.

 

Skötseln och underhållet av the High Line drivs av vänföreningen Friends of the High Line som är ideell och helt beroende av volontärer, donationer och försäljning av souvenirer. 70 procent av den årliga budgeten kommer från försäljning av souvenirer.

Aktiv vänförening

 

Föreningen kan få tillräckliga belopp och engagerade människor tack vare parkens popularitet. Enligt Tim Marshall beror den populariteten till stor del på alla de aktiviteter som arrangeras i anslutning till the High Line under året, som också är en del av marknadsföringen av parken. Programmet innehåller allt från stjärnskådning och dansuppvisningar till guidning av parkens djurliv och föreläsningar.

 

– Att programmera är en av de viktigaste sakerna som kan göras för att se till att parker överlever. Det är det som håller en plats levande och intressant, menar Tim Marshall.

 

Under sommarsäsongens åtta månader har the High Line 1,8 miljoner besökare. Turister kommer ofta bara en gång, men det är genom ett välfyllt och brett aktivitetsprogram som man får New York-bor att återkomma och även engagera sig.

Park lönsam för staden

 

Tim Marshall menar att the High Line gett upphov till en mängd nya restauranger och butiksverksamheter samt mer än 2 000 nya lägenheter och 1 000 nya hotellrum. Kan man visa att en park ger pengar tillbaka till staden kan man också argumentera för dess värde och för att den ska finnas.

 

Ändå tror han att parkskötsel kommer att få allt mindre skattefinansiering i framtiden. Men han ser det inte helt och hållet som någonting dåligt.

Vanligt att medborgare engagerar sig

 

I USA är det betydligt vanligare än i Europa att medborgare engagerar sig i gemensamma platser. USA har ett skattesystem som uppmuntrar människor att skänka pengar, gåvor ger skattereduktioner. Detta system har lett till att det finns en tradition av ideellt arbete.

 

– Det finns också en inställning som säger att staten kan inte göra allt. Och partnerskap har ett långsiktigt perspektiv till skillnad från politikens mandatperioder, menar Tim Marshall.

 

Medborgare tycker alltså att skötsel av parker ofta görs bättre av engagerade medborgare än utbytbara politiker och frågar sig, enligt Tim Marshall: Varför ska inte vi själva göra det om vi gör det bättre?

Sexigheten viktig

The High Line har tillkommit tack vare ett medborgarinitiativ. Idén blev mycket omtalad och spridd redan innan parken blev byggd. Förslagen till tävlingen ställdes ut på Museum of Modern Art.

 

Hela processen har varit publik samtidigt som den har varit bottom-up och gräsrotsdriven. New York-borna har själva varit med och tagit fram parken och nu sköter de den. De upplever att det är deras park, samtidigt som den är känd över hela världen.

 

Däri ligger den sexighet Tim Marshall menar är så viktigt för en parks framtid.

 

Tim Marshall föreläste på konferensen Publika Parker och trädgårdar i Malmö den 21 mars 2013. 

Karin Andersson

Sidor