Nyhet
Skåne Innovation Week

OAI – Open Architecture Initiative: om delande i arkitektur och stadsbyggnad

Publicerad 24 maj 2016

Open Architecture Initiative är ett seminarium om att bygga, testa och dela kunskap inom arkitektur och stadsbyggnad. Övertygelsen är att vi bättre kan mobilisera vår kollektiva kunskap för att svara på samhällsutmaningar relaterade till vår gestaltade livsmiljö. Behovet att fortlöpande testa och erfarenhetsåterföra i takt med att frågorna eller projekten förändras. Om digitaliseringens möjligheter för detta och rollen av en tydlig plattform som bas för diskussionerna.

 

Seminariet tar sin utgångspunkt i rapporten med samma namn som släpps under kvällen, i vilken fem nordiska och internationella plattformarna inom designområdena har studerats: Innosite, Archileaks, Konstitutet, Smart Geometry och Helsinki Design Lab.

 

Rapporten vill visa på möjligheter för medskapande, tvärsektoriella kopplingar och alternativa affärsmodeller och öppnar upp för en dialog om en plattform i Malmö. Projektets inriktning ligger väl i linje med en kreativ innovationskultur. Att samverka och dela erfarenheter och kunskap bidrar också till tillväxt liksom till en långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling.

 

Seminariet genomförs som ett panelsamtal under ledning av Eva Engquist, (orf. i styrelsen för Form/Design Center). I panel kommer bland annat följande personer att delta, Gunilla Kronvall (Sveriges Arkitekter Skåne), Johan Pitura (Kjellander+Sjöberg Arkitektkontor), Annelie Håkansson (initiativtagare och delaktig i studien), Birgitta Ramdell (Form/Design Center och delaktig i studien), Hedda Arild Okidoki arkitekter och redaktör för Archileaks samt Caroline Dahl (Tankesmedjan Movium och delaktig i studien).

 

Den 30 maj, kl. 16.00-18.00 på Form/Design Center i Malmö.

Seminariet är en del av Skåne Innovation Week.

Sidor