Tankesmedjan
Movium
Bakgrundsbild 0 Bakgrundsbild 1 Bakgrundsbild 2 Bakgrundsbild 3 Bakgrundsbild 4 Bakgrundsbild 5

Nyheter och artiklar

Det senaste från SLU Tankesmedjan Movium

"Faktabladets omslag, en tjej som går på stora stenblock. Foto: Urbio”

tisdag 18 juni 2024

Faktablad: Fördel lekotoper – En jämförelsestudie av tre lekplatsalternativ
I detta nummer av faktabladet kommer vi att ta upp en jämförande studie av kostnader, lekvärden, ekosystemtjänster och klimatavtryck mellan tre fiktiva...
Emily Wade. Porträttfoto.

tisdag 18 juni 2024

Gränszoner har oanad potential
När tillgången på mark krymper får gränszoner en allt större betydelse som buffertzon mellan väg och bebyggelse. Gränszoner kan rymma naturbaserade lösn...
Hildegun Nilsson Varhelyi, porträttfoto.

torsdag 13 juni 2024

Vad händer på Sergels torg?
Ett nyligen avslutat Movium Partnerskapsprojekt handlar om att göra en offentlig plats – Sergels torg i Stockholm – attraktiv för unga, framför allt tje...
En grupp människor har samlats i och framför installationen. foto.

onsdag 12 juni 2024

”Långbord” är invigt!
I samband med att Form/Design Center i Malmö firade sitt 60-årsjubileum den 5 juni så invigdes den temporära gestaltningen ”Långbord” på Hedmanska gårde...
Två personer berättar om träd ute i naturen. Fotografi.

tisdag 4 juni 2024

Se skogen som arkitektur
Urbana mikroskogar, stadslundar, stadsnära skogar och naturlik stadsnatur är alla uttryck för samma sak: mer skog i staden. Det var temat för ett semina...
Kran, byggnad, skidåkare, björk. Kollage av illustrationer.

måndag 3 juni 2024

STAD 45 släpps i Stockholm!
STAD nr 45 är här med temarubriken Stad i norr – Kiruna! Det firar vi med ett tidningssläpp tillsammans med Outer Space arkitekter i Stockholm! Välkommen!

Inga träffar