movium.slu.se

Virginsgatan i Göteborg. En almallé har bytts ut mot rödblommande Acer rubrum ´Red Sunset´ som med tiden kommer bilda ett valv för bilar att köra genom. Foto: Eva Maria Hellqvist.

movium.slu.se

Stampegatan i Göteborg. Den klon av Tilia x europaea som den tidigare allén bestod av har tagits till vara när träden på grund av ålder behövde förnyas. Foto: Eva Maria Hellqvist.

Nyhet
Stadsträdsträff 10 maj 2012

Nyplantering och inventering gynnar framtidens stadsträd

Publicerad 11 maj 2012

Den 10 maj samlades delar av Movium Partnerskaps nätverk Stadsträd i Göteborg för en träff med temat Inventering och värdering av stadsträd. Föreläsningar, samtal och studietur stod på schemat. 

 

Att torka skulle vara ett problem för Göteborgs stadsträd skämtas det friskt om när Movium Partnerskaps nätverk Stadsträd sitter i en buss genom Göteborg. Regnet som öser ner utanför har fått studieturen att ändra form – istället för att åka mellan nyplanteringar för att gå ut och titta på dem får vi stanna kvar i bussen.

 

– Men tänk så många fler planteringar vi hann med att se nu! påpekar Göran Nilsson, koordinator för nätverket Stadsträd.

 

Nya träd i Göteborg

 

Eva Maria Hellqvist, trädintendent på Göteborgs stad, guidar genom Göteborgs gator för att visa nyplanterade träd i staden. Det handlar om nybyggda områden som får träd i gatan, om befintliga gator där träden byts ut för att de äldre inte passar (rätt träd på rätt plats, är en devis Eva Maria Hellqvist följer när hon väljer sorter) och om trädbestånd som behöver föryngras för att de befintliga individerna inte längre mår bra eller till och med utgör en säkerhetsrisk.

 

Det finns många nyplanteringar i Göteborg och fler är planerade. Under perioden 2011 – 2014 har 24 miljoner skjutits till för plantering av stadsträd i Göteborg. De flesta av dessa träd planterar staden själv, inte mycket läggs ut på entreprenad.

 

En trädart som återkommer på många ställen är körsbär. Till och med datumet för dagens nätverksträff är bestämt efter när körsbären blommar i Göteborg. Dock har vårens milda väder gynnat körsbärsblomningen, när vi tittar ut genom bussens regnstrimmiga rutor är många av träden redan överblommade.

 

Genomgång av Standard

 

Dagen inleds med en genomgång av Johan Östberg, landskapsingenjör och doktorand vid område Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp, som är projektledare för Standard för trädinventeringar i urban miljö, som Movium skrivit om tidigare. De viktigaste parametrarna i standarden gås igenom och vi får veta varför just dessa är de viktigaste. Referensgrupper med forskare, beställare och praktiker har fått säga sitt och efter detta har inventeringsstandarden utformats. Men de olika grupperna har inte alla gånger varit överens.

 

Under diskussionen som följer framförs att detta inte nödvändigtvis är ett problem. De olika grupperna har olika intressen och borde också ha det, de har ju olika syften med inventeringarna. Att visa på just olikheterna kan vara ett sätt att överbrygga dem, och olikheterna visar även på vikten av att grupperna fortsätter samtalet, och har dialog vid större inventeringsprojekt.

 

Under den kommande tiden kommer samtalet att fortsätta och Standard för trädinventeringar i urban miljö kommer att uppdateras. Johan Östberg kommer under tre seminariedagar under september och oktober i Umeå, Stockholm och Malmö att hålla kurs i praktisk användning av inventeringsmanualen (håll utkik efter mer information om detta).

 

Nästa träff för Movium Partnerskaps nätverk Stadsträd är planerad den 30 oktober i Alnarp och är ett samarbete med nätverket Park-gata-torg med temat Prydnadsväxter för framtiden. 

Karin Andersson

Sidor