movium.slu.se

Bedömning pågår. Foto: Göran Nilsson.

movium.slu.se

Glada NGSA-domare. Foto: Göran Nilsson.

Nyhet
Hallå där, Fredrik Jergmo!

Nyblivna NGSA-domare diplomerade

Publicerad 22 april 2013

Hallå där, Moviums Fredrik Jergmo!

Du har precis kommit hem från Köpenhamn med ett diplom. Varför har du fått det?

 

– Jag har precis gått den allra första domarkursen arrangerad av Nordic Green Space Award för att kunna bli anlitad som parkdomare.

 

Vilken uppgift har en parkdomare?

 

– Att tillsammans med andra i en domarkommitté bedöma parker och grönområden för att avgöra om de kan få kvalitetsmärkningen Nordic Green Space Award, NSGA. Kommittén består av tre till fem ledamöter, där majoriteten är från branschen, och minst en är lekman. Men alla ska vara utbildade domare.

 

Vem står bakom utmärkelsen?

 

– Det gör Nordic Green Space Award, som för några år sedan bildades på initiativ av de danska, norska och svenska stadsträdgårdsmästarföreningarna. Huvudansvaret och administrationen vid utvecklingen av projektet har funnits hos danskarna. Movium har genom kollegan Göran Nilsson varit med och utvecklat kvalitetsmärkningen från starten. Förutom jag själv är även Göran Nilsson nu också certifierad parkdomare. NSGA har tagit fram ett strukturerat sätt att bedöma park- och grönområden. Det är viktigt att påpeka – grönområden är ju är ett ganska vitt begrepp. Det kan förutom parker till exempel också vara kyrkogårdar eller stadsnära skogar och naturområden.

 

Bostadsgårdar?

 

– Nja, det har inte diskuterats så mycket ännu, det ska vara offentliga anläggningar, som är öppna och tillgängliga för allmänheten, utan att man ska behöva betala något inträde.

 

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att få utmärkelsen Green Space Award?

 

– En anläggning eller en grön plats bedöms utifrån tre huvudområden: struktur och generella aspekter, funktionalitet och upplevelser samt förvaltning och organisation.

 

Har någon fått en utmärkelse redan?

 

– Ja, den första att få den var en dansk park, Østre Anlæg i Aalborg, i september 2012. Den andra tilldelades senare under hösten en park i Oslo, Frognerparken. Där var jag med i kommittén som fackman. Då testade vi i skarpt läge hur en bedömning ska gå till för att kunna ta nästa steg och utbilda domare. Och nu har den första kullen utexaminerats. Vi var runt 25 personer, både lekmän och branschfolk.

 

Vad händer nu?

 

– Nu väntar vi på att den första svenska parken ska få en utmärkelse. Vi hoppas att det kommer att ske i samband med stadsträdgårdsmästarnas kongress i augusti. Vi förväntar oss att det inom kort kommer in ett antal andra ansökningar!

 

Hur ansöker man?

 

– En ansökan tillsammans med efterfrågade handlingar skickas in till det svenska sekretariatet senast 15 maj. Mer information kan man läsa på hemsidan greenspaceaward.com.

 

Vad vinner en anläggning på att få en utmärkelse?

 

– Det kan vara en sporre att få sin anläggning bedömd av utbildade fackpersoner. Det visar att man sköter sin park eller sitt grönområde på ett strukturerat och professionellt sätt. De som fick utmärkelsen förra året har fått stor publicitet. Attraktiva parker och grönområden lockar både medborgare och besökare. Det är ett sätt att visa för politiker och beslutsfattare att det lönar sig att satsa på det gröna.

Titti Olsson

Sidor