movium.slu.se

Magnus Svensson, Malmö stad, guidar på Neptunigatan.

movium.slu.se

Magnus Svensson, Malmö stad, guidar på Neptunigatan.

Nyhet
Rådgivardag 2020

Ny handbok ger råd kring klimatsmart gata

Publicerad 6 december 2019

Tre av Tankesmedjan Moviums allra mest anlitade rådgivare medverkade på den traditionella Rådgivardagen den 4 december i Malmö: Patrick Bellan, Anders Folkesson och Örjan Stål. Alla är verksamma som konsulter men också med olika grad av tjänstgöring som lärare vid SLU. De bidrog med sina gedigna expertkunskaper, via föreläsningar och panelsamtal, med inspel kring hur en klimatsmart gata kan utformas med avseende på dagvattenlösningar, växtbäddar och val av stadsträd för både blöta och torra förhållanden.

 

Dessutom medverkade som föreläsare och guide Magnus Svensson, landskapsarkitekt på Malmö stad. I typiskt Malmö-vinterväder med gråmulet, några plusgrader och lite snålblåst, fick deltagarna guidning av Magnus på Neptunigatan, som under 2019 anlagts som en grön stadsgata i en första etapp av en omfattande utveckling av Universitetsholmen i centrala staden. Den cirka 800 meter långa gatan har fått en unik vegetationsgestaltning i form av en så kallad arboretumallé, med en mångfald av arter som gör att de cirka 200 träden får en dynamisk och bred variation i det estetiska uttrycket. Träden har planterats i sammanhängande växtbäddar uppbyggda av pimpsten och grönkompost, och varje träd har minst 20 kubikmeters substrat till förfogande för rottillväxten.

 

För omhändertagande och rening av gatans dagvatten har 28 stycken biofilter anlagts, med två olika substrat. Dessa utvärderas gällande infiltration och reningsförmåga via ett samarbete med Luleå tekniska universitet och VA SYD. Resultatet av de första mätningarna kommer inom en snar framtid.

 

För att en gata ska kunna få epitetet klimatsmart gäller det att projektörer har kunskap kring hur man kan beskriva system för urbana miljöer, där blå (dagvatten), gröna (vegetation) och grå (hårdgjorda ytor) funktioner samverkar på samma plats och i samma volym. Det framkom som en viktig nyhet under Rådgivardagen att det inom kort kommer att publiceras en ny skrift inom området: Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå system. Handboken är framtagen av Edge i samarbete med Uppsala, Malmö, Lund, Norrköping, Helsingborg, Nacka, Växjö och Karlskrona kommuner. 

 

En av huvudförfattarna är Kent Fridell på Edge, som också på deltid är verksam som universitetsadjunkt vid SLU i Alnarp och som varit mycket uppskattad föreläsare på ett antal Movium-kurser de senaste åren. Örjan Stål har varit med i en referensgrupp till projektet, tillsammans med Björn Embrén, tidigare på Stockholms stad, numera verksam vid Arbor Konsult, Erik Simonsen, Cementa samt Erik Larsson, Malmö stad.

 

Målet är att handboken ska vara klar strax före jul, i vecka 51, och den kommer då att skickas ut till de kommuner som varit involverade i projektet. Handboken kommer att finnas tillgänglig bland annat via Edges hemsida för BGG-system. Håll utkik via Moviums hemsida – vi återkommer inom kort med närmare besked kring handbokens utgivning och tillgänglighet.

Text och foto: Göran Nilsson

Sidor