movium.slu.se

Nyhet

Ny bok från Movium - Urbana ekosystemtjänster

Publicerad 11 februari 2019

Tankesmedjan Moviums nya bok, Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer, stärker argumentationen för urban grönska och inspirera till nytänkande. Boken består av konkreta exempel från hela världen varvat med reflektioner kring vad som är viktigt i olika situationer och processer.

 

Boken är indelad i fyra kapitel. Det första ger en bakgrund med en beskrivning av ekosystemtjänsterna, vilka de är och kort om på vilket sätt de är relevanta för svenska städer och tätorter. Här finns ett avsnitt om vilka verktyg som används idag för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsbyggandet och i förvaltningen av Sveriges urbana utemiljöer. Här finns också reflektioner över hur ekosystemtjänster hänger ihop med innovationsbegreppet.

I bokens kapitel om planering utgår resonemanget från begreppen Helhetssyn och systemtänk, Mångfunktionalitet, Tvärsektoriell samverkan samt Våga tänka och pröva nytt. Kapitlet illustreras med konkreta exempel från bland annat London, Sydney, Malmö, Knivsta och Chicago.

Exemplet All London Green Grid från planeringskapitlet.

 

Projekteringskapitlet bygger på två aspekter, analys av platsen och målsättningar för platsen. Här sker reflektionerna utifrån rubrikerna Skydd mot föränderligt klimat, Rehabiliterande miljöer, tyst, vilt och artrikt, Miljöer som främjar fysisk aktivitet, Miljöer som främjar integration samt Mötesplatser, härlighetsaspekter och estetiska kvaliteter. Denna del av boken illustreras med exempel från bland annat Uppsala, Stockholm, Köpenhamn, Seattle, Atlanta, Manila och Munka Ljungby.

I förvaltningskapitlet tar reflektionerna sitt avstamp i skalan på rummet och tänkt användning under rubrikerna Grönska och byggnader, grönska i gaturummet, Bostadsgårdar, parktorg och fickparker, Skolgårdar och begravningsplatser, Större parker samt Naturlika planteringar, stadsrand och omgivande landsbygd. Exemplen kommer från bland annat Lund, New York, Melbourne, Madrid och Holstebro.

Prioriterade ekosystemtjänster, från exemplen All London Green Grid respektive regnbäddar i Munka Ljungby.

 

Varje exempel avslutas med en genomgång som lyfter fram vilka ekosystemtjänster som prioriterats mest, och som visar mångfunktionaliteten när man arbetar med naturens lösningar: man får så mycket mer på köpet. Varje kapitel avslutas med att två av SLU:s forskare reflekterar kring de aktuella frågorna utifrån sin egen forskning.

 

Vi på Tankesmedjan Movium hoppas att denna bok, med en blandning av reflektioner och konkreta exempel, ska stärka argumentationen för urban grönska och inspirera till nytänkande. Vi tror att detta är lämplig läsning för alla som arbetar med planering, projektering och förvaltning av urbana miljöer. Vi tror också att det kan vara ett bra sätt för nämnder, beslutsfattare och chefer att få bättre förståelse för vilka möjligheter som finns i dessa miljöer.

 

Boken, som är finansierad i samarbete med Naturvårdsverket och Vinnova genom påverkansplattformen för urbana ekosystemtjänster, går att beställa från Moviums nätbokhandel.

ANDERS RASMUSSON

Sidor