movium.slu.se

Nyhet

Nu kommer STAD nr 8!

Publicerad 18 mars 2015

TIDSKRIFTEN STAD 8 – KAMPEN OM UTRYMMET

Temat för åttonde numret av STAD är Kampen om utrymmet. Hur fördelar vi ytorna och vem får ta plats i det offentliga rummet? 

Vi granskar exempel på småskalig stadsplanering och frågar oss hur yta ska säkras för barns utemiljöer i tät stad – Boverkets nya allmänna råd till plan- och bygglagen började gälla fr o m den 1 mars 2015.

 

Under veckan kommer vi att börja släppa artiklar för smygläsning på webben – så håll utkik här!

 

Släppfesterna är i Malmö och Stockholm. Här är länkar till Facebookeventen:

Malmö 17 mars

Stockholm 19 mars

Sidor