movium.slu.se

Nyhet

Nu finns handbok om klimatsmart gata tillgänglig

Publicerad 7 januari 2020

I början av december publicerades på Tankesmedjan Moviums hemsida ett referat av Movium Rådgivardag 2019 i Malmö med rubriken Den klimatsmarta gatan. Movium-rådgivaren Örjan Stål berättade då om en ny handbok inom området som var på gång att publiceras. Sedan strax före jul finns handboken tillgänglig – titeln är Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå system. Handboken kan laddas ner från följande hemsida:

https://bluegreengrey.edges.se/

 

En av huvudförfattarna är Kent Fridell på Edge, som också på deltid är verksam som universitetsadjunkt vid SLU i Alnarp. Handboken är framtagen av Edge i samarbete med Uppsala, Malmö, Lund, Norrköping, Helsingborg, Nacka, Växjö och Karlskrona kommuner. Örjan Stål har varit med i en referensgrupp till projektet.

GÖRAN NILSSON

Sidor