Nyhet

Nu blommar taken!

Publicerad 17 juni 2014

Väggar och tak klädda av växter blir allt vanligare i städer. De ger möjlighet till fler växter i städer och när byggnaders tak blir tillgängliga kan helt nya stadsrum skapas. När Movium Partnerskap arrangerade nätverksträff i Malmö på temat Gröna väggar och tak besöktes stadens främsta takparker och växtklädda väggar.

Takträdgård på Stpln

Malmös Slottsträdgårdsmästare John Taylor guidade genom planteringen som, tack vare närheten till skateparken Stapelbäddsparken, inspirerats av skatekulturens hemvist – Kalifornien. Tallar, gräs och den på hösten orangeblommande sömntutan växer här och trivs väl i den torra och utsatta miljön. 

 

Vänster: Malmös Slottsträdgårdsmästare guidar. 

Höger: Frodigt gräs på Stplns tak med Varvsstaden i bakgrunden.

 

Experiment med klätterväxter i Varvsstaden

På en vägg klädd med stormaskigt nät klättrar bland annat humle och bokharabinda. Ann-Mari Fransson från SLU i Alnarp arbetar med experimentet och berättar att de testar hur växterna påverkar väggen vad gäller bland annat fukt och temperatur. Genom vädermätare samlas data in.

 

Vänster: Experimentvägg med klätterväxter.

Höger: Hans Rosenlund från CEC Design och Ann-Mari Fransson från SLU visar vädermätaren på väggen.

 

Experiment med växtväggar i Varvsstaden

Perenna växter planterade i moduler är monterade på en av de mest utsatta väggarna i Varvsstaden. Vilka växter klarar sig bäst? Hur mycket vatten behöver de? Vilka är de mest kritiska faktorerna? Bland annat Ann-Mari Fransson från SLU forskar för att finna svaret på dessa frågor. På marken står horisontella odlingslådor som agerar referensobjekt.

 

På en soliga vägg i Varvsstaden experimentodlas perenner i väggfästa moduler.

 

Takträdgården på Emporia

På taket till köpcentret Emporia i den framväxande stadsdelen Hyllie finns en takträdgård som är öppen för allmänheten. Bland kullar, planteringslådor och trappor kan besökaren skåda Malmö från ovan. Parken är nästan 27 000 kvm stor och rymmer perennplanteringar på 1200 kvm och lika stor yta gräs. 

 

Emporias rymliga takträdgård. 

 

Augustenborgs Botaniska Takträdgårdar

På 9500 kvm bedriver Gröna tak-institutet forskning och ger guidade studieturer bland den stora variationen av testodlade gröna tak. Även i det omgivande bostadsområdet Augustenborg finns växtklädda tak, främst sedum, bland annat på soprum. 

 

Jonatan Malmberg från Gröna tak-institutet berättar om sedumtaken.

Text: Karin Andersson
Foto: Nina Warnolf och Karin Andersson

Sidor