movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

movium.slu.se

movium.slu.se

Foto: Esbjerg kommun

Nyhet

Nordic Green Space Award till Vognsbølparken i Esbjerg

Publicerad 21 november 2014

Vognsbølparken i Esbjerg Kommun tilldelas kvalitetsstämpeln Nordic Green Space Award och kommer därmed i fint sällskap med parker och grönområden i hela Skandinavien.

 

Få städer har ett grönområde av Vognsbølparkens storlek med skog, park och natur mitt i stan. Och nu har Vognsbølparken fått kvalitetsstämpeln Nordic Green Space Award, ett erkännande till staden för att man prioriterar och utvecklar parken och ser till att göra Vognsbølparken attraktiv för brukarna. Parken har betygsatts av en dansk-svensk jury med landskapsarkitekten Martin Tranholm Frøst som ordförande.

 

– Det är ingen tvekan om att det är unikt för Esbjerg, att i hjärtat av staden ha en så stor och varierad, grön oas. Vognsbølparken är själva sinnebilden av naturupplevelser i staden", säger Martin Tranholm Frøst som betonar att området är välskött. "Parken erbjuder möjligheter för många fritidsbehov, från lugn paus till högpulsaktiviteter. Möjligheterna till löpning används i stor utsträckning då parken har ett spännande intervallspår", säger Martin Tranholm Frøst.

 

Parken har inte många klassiska parkmöbler, men skogspartiernas volym, informella mötesplatser och finstämda faciliteter ger många möjligheter. Parkens solstolar av egen design, utplacerade på väl valda utsiktsplatser, är ett kännetecken för parken.

 

Även juryns svenska medlem, Landskapsingenjör Fredrik Jergmo från SLU Movium i Alnarp, rosar Vognsbølparkens kvaliteter. "Det är en park med en nästan 100-årig historia, och jag tycker att Esbjerg kommun lyckas kombinera nutidens rekreationsbehov med bibehållen respekt för områdets långa historia", säger Fredrik Jergmo.

 

Juryn pekar på att Esbjerg kommun kan göra ännu mer för att marknadsföra parkens möjligheter och involvera brukarna i utvecklingen av parken.

Stolt borgmästare

"Esbjerg är en stad med massor av aktivitet, inklusive offshore-verksamheten som är en viktig del av vårt levebröd. Så jag är särskilt glad över att det i vår stad finns en stor grön oas som Vognsbølparken. Den är viktig för staden som helhet och vi prioriterar verksamheten, fullt medvetna om att fritidsaktiviteter är viktiga i en stad som Esbjerg", säger borgmästare Johnny Søtrup. – Det är klart jag är stolt över att juryn för Nordic Green Space Award ser att vi prioriterar Vognsbølparken. Det är också ett stort erkännande för vår förvaltning och den gröna personalen som arbetar med driften av området, säger borgmästare Johnny Søtrup.

 

Nordic Green Space Award är ett nordiskt samarbete med fler än 25 aktörer och intressenter bland danska, svenska och norska organisationer inom det gröna området. Nordic Green Space Award har utdelats till elva nordiska parker och grönområden – bland annat framstående parker som Frogner Park i Oslo och Hagaparken i Stockholm.

 

Ytterligare information

Ordförande i juryn:

Martin Tranholm Frøst, telefon: +45 89 15 16 91

Landskapsarkitekt - Randers Kommun

 

Eller Esbjerg Kommuns borgmästare

Johnny Søtrup, telefon: +45 27 24 12 00

Sidor