movium.slu.se

Trädgårdsföreningen i Göteborg. Foto: Hanna Källberg.

movium.slu.se

Trädgårdsföreningen i Göteborg. Foto: Cinna Axelsson.

Nyhet

Nordic Green Space Award till Trädgårdsföreningen i Göteborg

Publicerad 8 april 2014

På konferensen Publika parker och trädgårdar, som Movium arrangerade den 3 april tillsammans med Helsingborg stad och Malmö stad, fick Trädgårdföreningen i Göteborg ta emot umärkelsen Nordic Green Space Award med följande motivering:

 

Trädgårdsföreningen är en väl förvaltad historisk park med ett modernt tilltal. Mitt i centrala Göteborg ligger denna bärare av trädgårdskultur som en tidlös pärla lätt åtkomlig för både ortsbor och resande. Med stort engagemang vårdar och utvecklar parkens förvaltare och skickliga trädgårdsmästare denna stadspark, framväxt under 1800-talets senare del efter engelska och tyska förebilder. Trädgårdsföreningen erbjuder ett brett spektrum av trädgårdsupplevelser och är samtidigt en självklar del av det moderna evenemangsbaserade 2000-talet. Trädgårdsföreningen med sitt ståtliga palmhus är ett givet besöksmål för människor från hela Göteborgsregionen och från andra delar av Sverige och världen.

 

Huvuddomare var Karin Qwarnström, landskapsingenjör på Ramböll. Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun, och Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt på Teutsch landskapsarkitekter AB, ingick i domargruppen och som brukarrepresentant medverkade Bo Jönsson från Naturskyddsföreningen i Göteborg

 

Nordic Green Space Award är en nordisk kvalitetsstandard för parker och grönområden. Trädgårdsföreningens utmärkelse är den andra som delas ut i Sverige. Hagaparken i Stockholm fick den första svenska utmärkelsen i augusti 2013.

Fredrik Jergmo

Sidor