movium.slu.se

Nyhet

Moviums utbildningsprogram för 2016 är här!

Publicerad 10 december 2015

Moviums utbildningsprogram för 2016 är här! Vi presenterar som vanligt en spännande blandning av konferenser, partnerskapsträffar, kurser, seminarier och studieresor.

 

Moviums regeringsuppdrag att anlägga ett barn- och ungdomsperspektiv på frågor som rör stadsutveckling präglar temat på flera aktiviteter – här ges tillfälle till att både inspireras på en studieresa i Berlin och att delta i en hearing med experter kring den ständigt aktuella frågan om hur man ska förhålla sig till risk gentemot säkerhet i lekmiljöer.

 

Movium samarbetar under 2016 med ArkDes, Arkitektur- och designcentrum, vars verksamhet under hela året genomsyras av frågor rörande bostad och stadsutveckling. STAD kommer att intervjua intressanta personer om aktuella frågor som avslutning på de seminarie- och debattdagar som kommer att arrangeras runt om i landet.

 

Den populära konferensen Publika parker och trädgårdar har 2016 temat Interactive parks and spaces och som vanligt bjuder vi in till ett späckat program med spännande nationella och internationella föreläsare.

 

Klimat- och hållbarhetsfrågor står i fokus för flera aktiviteter under året. Vi tar upp dagvattenhantering i klimatförändringarnas spår, med ökad mängd intensiva regn, där bland annat regnbäddar är en ny intressant metod för fördröjning och rening. Användning av biokol i växtbäddar är en annan ny fråga på dagordningen, vi får veta mer om biokolets klimatsmarta nytta i Stockholm. Även diskussion kring hur man kan planera för och med urbana ekosystemtjänster står på agendan.

 

Boka in datumen redan nu och håll utkik på Moviums hemsida och i vårt nyhetsbrev för mer information (vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet).

 

Programmet finns som pdf på Moviums hemsida:

http://www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning

Sidor