movium.slu.se

Nyhet

Movium på Nordiska trädgårdar på UR

Publicerad 22 maj 2013

I april arrangerade Fritidsodlingens riksorganisation, FOR, den årliga mässan Nordiska trädgårdar. Under den gemensamma rubriken Närmiljö som lärmiljö samlades ett antal föreläsningar som handlade om utomhuspedagogik och barn och ungas utemiljö.

 

Att lära sig mycket och ingenting veta är inte bara ett citat från den franske filosofen Rosseau utan även titeln på den föreläsning Torsten Kellander höll på mässan Nordiska trädgårdar i april. Torsten Kellander är utomhuspredagog på Movium Mattelabb och föreläste om utemiljöns betydelse för skolbarn och skolgårdens potential som undervisningsmiljö.

 

Anna Lenninger från Lenninger Lek & Landskap, som också jobbar för Moviums regeringsuppgift att samordna och sprida kunskap om barns och ungas samspel med sin utemiljö, föreläste också. Hennes föreläsning ordning & röra, fint & fult handlade om barns miljöer, som Anna Lenninger menar har allt för låg prioritet i planeringen.

 

Båda föreläsningarna finns tillgängliga på Utbildningsradions hemsida

Karin Andersson

Sidor