movium.slu.se

Illustration: Karin Andersson.

Nyhet

Movium kräver svar från regeringen

Publicerad 11 oktober 2013

På konferensen Nordic Adventure – Connecting Children with Nature i Köpenhamn och Malmö 10-13 september var det politiska intresset påtagligt för barns och ungas utveckling. Konferensen handlade bland annat om varför utomhusbaserade arbetsmetoder leder till högre studieresultat. Såväl kognitionsforskning som konkreta exempel presenterades.

 

Två danska ministrar öppnade konferensen – miljöminister Ida Aukens respektive undervisningsminister Christina Antorini – genom att lägga fram den danska regeringens syn på naturens och utemiljöns betydelse för barns och ungas utveckling. De berättade varför de vill bidra till att främja utvecklingen mot mer utomhusvistelse:

 

Danmarks undervisningsminister Christine Antorini (2013-09-11):


– Det är en stor grupp elever i grundskolan som utan tvivel har stor glädje av att skoldagen varvas med undervisningsaktiviteter i närmiljön, skolgårdens lekplats, med en tur till stadens parker eller i skogen. För barn som rör sig mycket är sundare, mer uppmärksamma och de klarar sig bättre i sociala sammanhang. Och sunda barn får det också lättare att lära sig, säger undervisningsminister Christine Antorini. 

Danmarks miljöminister Ida Auken (2013-09-11):


– När barn kommer ut i naturen får de massor på köpet som stärker deras utveckling. Aktiviteter i naturen kan leda till bättre inlärning, sociala färdigheter och naturligtvis ett sundare vardagsliv. Därför ska vi också använda den natur som vi har tätt inpå oss under skoldagen, säger miljöminister Ida Auken. 

Med anledning av dessa uttalanden har Movium begärt att den svenska regeringen via Utbildningsdepartementet klargör i vilken utsträckning den forsknings- och evidensbaserade kunskap om positiva effekter av utomhusbaserat lärande, som ligger till grund för den danska hållningen, även influerar den svenska skol- och utbildningspolitiken idag och framöver.

 

Läs mer:

 

Pressmeddelande från Miljöministeriet och undervisningsminister Christine Antorini:

Børn skal lære mere af naturen

 

Titti Olssons krönika från Nordic Adventure – Connecting Children with Nature:

Stadsodling och bygglek ifrågasätter rådande ordning

Petter Åkerblom

Sidor