movium.slu.se

Odling på mark som väntar på ett bebyggas i Örestad, Köpenhamn. Foto: Karin Andersson.

Nyhet

Movium engagerar sig i projekt om stadsbruk

Publicerad 22 maj 2014

Stadsodling har gått från trend till nödvändighet. I takt med att intresset ökat har även skalan ökat. Movium driver tillsammans med SLU, Xenofilia och Malmö stad ett tvåårigt projekt som fått finansiering av Vinnova för att undersöka urban odling i en mellanskala, alltså skalan mellan odling för personligt bruk och markkrävande industriell odling.

 

Anders Rasmusson, chef på Movium och projektledare för Stadsbruk, varför är projekt angeläget?

 

I städerna finns markområden som under långa perioder inte används, som varken är parkmark eller något annat. Bara i Malmö har vi identifierat 800 sådana platser. Genom att erbjuda möjligheter till odling kan dessa platser bidra till att öka attraktiviteten och skapa mötesplatser.

 

Vad står själva namnet stadsbruk för?

 

Ofta lyfts de sociala aspekterna av stadsodling fram. I det här projektet vill vi skala upp det till en mellanskala, mellan stadsodling och lantbruk – därav namnet stadsbruk. Tanken är att behålla stadsodlingens sociala effekter men också en effektiv produktion med ekonomi och sysselsättning som effekter. På så sätt blir projektet en resurs också för dem som har odlingskompetens men har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 

Var kommer stadsbruket ta plats?

 

Projektets odlingar kommer att äga rum i Malmö, men på många andra ställen, i andra kommuner, pågår projekt med syfte att odla mat i staden. Vi kommer att samarbeta med dem på olika sätt och ett av projektets mål är att skapa ett nationellt nätverk för dessa frågor.

 

Vad är projektets mål?

 

För Moviums del är en viktig aspekt att vi i det här projektet kan möta olika former av hinder och problem som uppstår i samband med odling i staden, och på så sätt bygga upp en erfarenhetsbank med olika lösningar. Vi hoppas att det här projektet ska vara av nytta för många kommuner och organisationer runtom i Sverige.

Karin Andersson

Sidor